„Rajón,je poměrněživý, je tam spousta škol, od školy mateřské až po vysokoškolské ubytování, spousta mládeže a problematika nepořádku, mládež ničila občanům schránky, kouření a podobně. V rajónu jsme byli třikrát, čtyřikrát do týdne.Lidem jsem se snažil co nejvíce pomoct, vyhovět. Do rajónu, jsem se snažil zahrnout veřejně prospěšné práce, které přispěly k úklidu lokality,“ naznačil Šefčík.
Nyní se mu rozšířili kompetence. Bude patřit k výjezdové skupině, mající na starost celý Tábor a rajón si ještě ponechá, přestože času na něj bude mít méně. Pokud má rajón svého strážníka, občané postupně získávají důvěru.
„Když jsem tam byl tři měsíce, postupně byli lidé otevřenější, nejprve jenom dobrý den, potom prohodí pár slov a pak si člověk i popovídá,“ potvrdil Šefčík. Práce v rajónu představuje takénoční směny, jednou, dvakrát za týden, které představují hlavně kontrolu pohostinství a řidičů.

A dodává, že projekt rajónů posiluje prevenci. I když bude strážník Maredova vrchu, vytížený jinde, Šefčík ujišťuje, že stálá služba městské policie funguje dvacet čtyři hodin denně a je občanům k dispozici.