V novém roce 2024 v rámci besed již navštívil základní školy v Chýnově, v Plané nad Lužnicí a Československé armády v Táboře, také mateřskou školu v Kollárově ulici. Dopravní výuku pro nejmenší pak realizuje dvakrát v týdnu v bývalé základní škole ve Světlogorské ulici společně s domem dětí a mládeže za podpory města Tábor a Jihočeského kraje. A exkurze provádí i na služebně Městské policie Tábor na Žižkově náměstí. Tu poslední si užilo na 26 žáků ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře.

Nejvíce žádaným tématem je podle mluvčího strážníků Pavla Šimka kyberprostor. „Jedná se zbrusu nový program naší preventivně výchovné skupiny pod názvem Kyberprostor a pohyb v něm, neboť téma je v dnešní době aktuální,“ míní.

Vše je podáváno poutavou formou. „Například výuku pravidel pro chodce a cyklisty provádí hravou formou nejen strážníci, ale i dvojice aktivních seniorů a zaměstnanci DDM Tábor. Na závěr všichni malí absolventi dostávají opravdové řidičské průkazy,“ dodává.

Městská policie Tábor a výjezd na záchytku do Českých Budějovic. Ilustrační foto.
Strážníci zasahovali proti agresorovi v bazénu. Projel se až na záchytku

Besedy s tématem týkajícím se rozmanité práce strážníků jsou ze strany základních a mateřských škol žádané. „Děti baví i komentovaná prohlídka našeho operačního pracoviště včetně nově rozšířeného a modernizovaného kamerového systému. Náš preventista nezapomíná představit naši techniku a některé donucovací prostředky,“ popisuje Pavel Šimek.

Pro žáky osmých a devátých ročníků je aktuálním tématem trestní odpovědnost mládeže. Na přednášce se dozví, co to po ně znamená, když dosáhnou věku 15 let. Co je protiprávní jednání, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. A další důležité informace.