Město Tábor vlastní celkem 3052 bytů. Již před třemi lety si táborská radnice nechala zpracovat metodiku, která stanovila ceny nájemného podle různých lokalit.

"U nebytových prostor rada města rozhodla, že nájem o inflaci zvyšovat nebudeme. Chceme tak v dnešní době zvýšených nákladů podpořit podnikání. U bytů už byla situace složitější, nájemné je totiž sjednáváno několika různými způsoby," vysvětlil místostarosta Martin Mareda. Odbor správy majetku podle jeho slov zpracoval metodiku, která určuje, jaká by měla být v městských bytech minimální cena za metr čtvereční.

"Cena je stanovena na základě lokality bytu, technického stavu domu, počtu bytů v domě a dalších podobných kritérií. Průměrná cena se pohybuje kolem 60 až 65 korun za metr čtvereční. Vzhledem k tomu, že některé nájemní smlouvy nedosahují ani těchto minimálních částek za metr čtvereční, rozhodli jsme se u těchto bytů zvýšit nájemné o aktuální výši inflace, tedy 15,1 procenta," upřesnil místostarosta a dodal, že tak chtějí napravit nerovnost mezi stávajícími nájemníky.

Navýšení nájmů se nebude týkat bytů v domovech s pečovatelskou službou ani sociálních bytů pro osoby v tíživé životní situaci. Stejně tak budou vyjmuti senioři narození před 1. lednem 1952. "Zohledňujeme tak věk nájemců. Pokud jsou však nájemci dva, musejí tuto podmínku splňovat oba," dodal Martin Mareda.

Zdražení nájmů se dotkne několika stovek bytů, kde se aktuální nájmy pohybují zhruba v rozmezí od 35 do 45 korun za metr čtvereční. "Přesný počet bytů budeme teprve zjišťovat," sdělil místostarosta.

Průměrná cena u bytů vysoutěžených ve výběrovém řízení v minulém roce se přitom pohybuje kolem 117 korun za metr čtvereční u menších bytů, u větších bytů pak kolem 95 korun za metr čtvereční. "Naše metodika je tak stále pod aktuálním tržním nájemným, které se nyní pohybuje v rozmezí 160 až 180 korun za metr čtvereční. Městské bydlení je tak stále výrazně levnější oproti tržním nájmům," podotkl místostarosta.

Zájem o městské byty je enormní, poptávka výrazně převyšuje nabídku. "Podobná situace není pouze v Táboře, ale v celé republice. Lidé chtějí mít levnější a dostupnější bydlení, ve kterém se nemusí každý rok strachovat, že je pronajímatel vyhodí. Každý rok se nám do výběrových řízení na byty hlásí kolem 600 žadatelů," uzavřel Martin Mareda.

Tábor se má v budoucnosti dočkat celé nové čtvrti Dvorce. Bydlení by v nové čtvrti na místě bývalých kasáren Jana Žižky mohlo nalézt až dva tisíce Táboráků, stavět by se mohlo začít zhruba do pěti let, celková doba výstavby by měla trvat přibližně 15 let. Předpokládané náklady se šplhají ke třem miliardám korun.

"Nová čtvrť přinese jedinečný netuctový nový veřejný prostor a navrhuje způsob uspořádání bydlení hodný 21. století. Vítězný návrh mísí rozličné formy bydlení: od komunitního nájemního či studentského přes koncentrované townhousy spíše intimního bydlení s vlastními zahradami, se sektorem viladomů s lodžiemi po městské bytové domy se širokou škálou typů prostorů. Řešení parku se srdcem v podobě vodní hladiny je důmyslnou skládankou zeleně, vody a stezek, kde najde místo i skatepark, psí hřiště a plácky pro sportování i zahradničení. Důstojné místo zůstane stávajícímu památníku. Věříme, že vznikne čtvrť s jedinečnou identitou, kde se lidé rádi usadí," uvedl již dříve starosta Štěpán Pavlík, který stavbu čtvrti zároveň označil za obrovskou výzvu pro Tábor.

Podle návrhu studia Norma architekti se Kyjevská ulice stane živou centrální osou a rozšiřuje se o zeleň, cyklopruhy a předzahrádky. Na místě bývalých kasáren vznikají čtyři celky zástavby s různým měřítkem a charakterem. Stávající park je v návrhu doplněn novým pásem zeleně pro aktivní trávení volného času, vzniklo by tak dětské hřiště, dog park, sportoviště nebo komunitní zahrada. Různorodá skladba bytů rozličných standardů by nabídla jak soukromé, tak i nájemní bydlení. Počítá se také s téměř tisícovkou parkovacích míst.