close Stezka Švandy dudáka. zoom_in Je dlouhá jedenáct kilometrů a vede místy, kudy chodil, hrál a rozdával radost bájný dudák Švanda.

Na cestě je sedm zastavení, kde je možné se z informačních tabulí dozvědět řadu zajímavostí z historie dudáctví na Strakonicku. Informace jsou doplněné dobovými fotografiemi, popěvky z nejznámějších písní či vyprávěním legend a báchorek o dudách a dudácích. Okruh je zaznačený žlutým turistickým značením.

První zastavení je umístěno pod věží Jelenkou strakonického hradu, další vás zavede podél zlatonosné řeky Otavy k replice Stonehenge, pak k ulici MUDr. Karla Hradeckého, kde jsou dvě drobné barokní sakrální stavby z první poloviny 19. století.
Poté bude následovat první výstup na Šibeniční vrch, kde v minulosti stávala kamenná šibenice a kde se v 16. – 18. století vykonávalo hrdelní právo. Podle jedné z pověstí hrál Švanda dudák pod šibenicí čertům, podle jiné divým ženám, ale jisté je, že zde si zachránil duši a přišel o čarovnou moc svých dud.

close Stezka Švandy dudáka. zoom_in Dále trasa pokračuje vrchy Ryšová, Hliničná či Kuřidlo do osady Dražejov, kde Švanda dudák hrával pro radost. Odtud se stezka stáčí zpět směrem ke Strakonicím, vede malebnou krajinou údolí řeky Otavy na strakonické Podskalí a na vrch Kalvárie. Zde byl na místním hřbitově Švanda pochován. Hřbitov byl sice zrušen, ale jako strážce hrobu zde stojí tři sta let stará Švandova lípa (je možné ji pozorovat pouze z povzdálí, neboť se nachází na soukromém pozemku). Poté stezka vede ke strakonickému hradu, kde končí.

Zastavení:
1. Hrad
2. Pod Hvězdou
3. U kapliček
4. Šibeniční vrch
5. Ryšová, Hliničná
6. Kuřidlo
7. Virt

Obtížnost: Stezka vede zčásti po zpevněných komunikacích, jinak po lesních a polních cestách.
Doporučení: Tato trasa je vhodná pro pěší turistiku.


S využitím oficiálních internetových stránek města Strakonice připravila Jana Štroblová