Nacházíme se na prahu roku 2022, který má být těžký z mnoha důvodů – ekonomicky, epidemiologicky. Co od něho očekává starosta města Tábora? Kde hledat pozitiva?

„V naději. Že už situace bude přehlednější, opatření smysluplnější, virus oslabenější, společnost silnější. Vím, že jsou to slova trochu do větru, ale trable jdou překonat snáz, když má člověk motivační pohon, myšlenkový cíl. Pozitiva budou, věřím, v lidském sepětí, že jsme společně zkusili překonat něco výjimečně zákeřného.“

Nabízí se okomentovat oblasti života města z hlediska cen: výše nájemného v bytech a nebytových prostorech, cena vodného a stočného, cena tepla, poplatek na svoz odpadu, jízdné v MHD.

„Nevíme příliš týdne ani dne, kdy ekonomické prognózy nebude třeba v reálu případně trochu pootočit. Ale stabilita a uvážlivá strategická rozhodnutí města v posledních 10 letech nám dávají jistotu, že základní parametry jsou dobře nastavené, pevně ukotvené. Vysoký počet městských bytů oproti jiným městům nabízí možnost nejvýhodnějších nájmů na trhu. Pravda, poptávce stále nestačí, ale dobrý základ existuje. Díky dobře připravenému tendru na provozovatele vodárenské soustavy je garantována rozumná cena vody. Zatím stále stejná, a kdyby nebylo skokového navýšení ceny energií ve světě na podzim 2021, byli jsme připraveni garantovat stejnou cenu až na tři roky. V mimořádně stabilní situaci s teplem vyústila jednání o majetkové transformaci teplárny. Během několika let se povedlo převést do vlastnictví města všechny sekundární rozvody, zjednodušeně řešeno trubky v zemi, nad kterými má kontrolu město jako veřejná instituce. A zdroj tepla může podle potřeby zaměňovat, najímat si u externího dodavatele. Celá tahle pro město výhodná operace by nebyla možná bez seriózního partnera, kterým je firma C-Energy. Odpady jsou turbulentně se vyvíjející oblast v celém světě. Město finišuje vlastní strategii, kde zohledňujeme místní specifika i formy likvidace a třídění. Poplatek byl zvýšen v roce 2019 na 696 Kč ročně. Aby byly plně hrazeny náklady na jeho likvidaci, musel by se pohybovat okolo 1200 Kč, tedy stále na významnou část nákladů na likvidaci odpadů město přispívá. A nyní podrobněji vymýšlíme, jak by to mohlo co nejlépe fungovat. Jízdné v MHD nebylo upravováno od roku 2012. Souměstí se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí si pěstuje jednu z nejrozvětvenějších a nejintenzivnějších veřejných doprav ve srovnání s jinými městy podobné velikosti v ČR. Každým rokem tři města v aglomeraci doplácejí víc a víc na udržení stávajícího rozsahu, tak nás drobné navýšení asi jízdného nemine, ale vidíme to spíše ruku v ruce se zpřehledněním více existujících tarifů do jasnější podoby.“

Rozpočet na rok 2022 je opět koncipován konzervativně, město Tábor dbá na to, aby jeho finance byly zdravé. Pojďme vysvětlit, jaké to má výhody a přínosy?

„Především tu stabilitu správci města i občané ocení při nenadálých nárazech typu pandemií nebo energetických zvratů. Zdravý rozpočet vykryje fatální erozi do rozpočtové rezervy, nenutí pozastavit rozběhnuté stavby, které se po novém rozjetí výrazně prodraží. Udržet logicky funkční veřejný rozpočet znamená zapojit v zásadní míře rozum proti emoci chuti pomoci každému, kdo by to potřeboval. Tábor má velké množství nejen kreativních lidí, ale taky schopných fungujících dobročinných organizací, úspěšných sportovních oddílů i jednotlivců, mnoho drobných občanských či komunitních záměrů, které jsou městu prospěšné. Tedy vše pečlivě posoudit, správně systémově nastavit je zodpovědný úkol, který neradno podceňovat. Je nutné spravedlivě proporčně správně podělit všechny oblasti, které veřejnou podporu potřebují. Ale vyplácí se to, zodpovědně řízené ´nerozfofrované´ finance nesou územnímu celku ovoce v podobě stability a zdravé autonomie.“

Město trápí tzv. doprava v klidu neboli nedostatek parkovacích míst. Přinese rok 2022 posun při přípravě parkovacích domů na Sídlišti nad Lužnicí, na místě bývalé synagogy, případně jiná parkoviště?

„Parkování je asi noční můra všech měst. Bude aut potřeba víc a víc nebo lidi začnou více používat MHD? Opatření, díky kterým můžeme dosáhnout přijatelného systému parkování, musí být vhodná kombinace. Nevyřešíme to mraky metrů čtverečních parkovišť a desítkami pater parkhausů. Ale co se staveb týče, je jasné, že největší táborské sídliště parkovací dům mít musí a jeho stavba by mohla začít už koncem letošního roku. K tomu nepotřebujeme analýzu, stačí se podívat do ulic sídliště. U Starého města je to těžší oříšek. Buď se do něj nebude vjíždět vůbec anebo najdeme kompromisní řešení. Kouzlo táborského centra není jen v památkách, ale taky ve faktu, že se tu žije. Po roce a půl posuzovaní dalších variant jsme se na radě jednoznačně vrátili k záměru využít parcelu po bývalé synagoze. Se třemi patry podzemního parkování a taky ambicí důstojně zastavět nadzemní část hmotou, které si toto místo zaslouží. Připravujeme tedy architektonickou soutěž, která přinese návrh až 300 parkovacích míst nejen pro návštěvníky, ale taky pro zde bydlící a pracující. Odměnou bude zklidnění dopravy v historickém centru a zmalebnění jeho vzhledu bez koncentrace plechových ořů.“

Jihočeský kraj by měl dokončit výstavbu propojky Měšice - Vožická, což s sebou přinese výrazné dopravní omezení v místě u hasičů. Pojďme veřejnosti říci, co ji čeká?

„Tato dlouhá léta připravovaná stavba má nejkomplikovanější místo ve svém napojení na Chýnovskou ulici. Je potřeba přeložit vedení významných sítí, musí se přestavět celá podoba křižovatky. Abychom nemuseli odvážet starý asfalt k nákladnému a neekologickému skládkování, budeme jej recyklovat na místě. To vše znamená prostorové nároky. Ale povedlo se s projektanty vymyslet řešení, které umožní zachovat provoz Chýnovské v obou směrech nepřetržitě po celou dobu stavby od Comettu na čtyřpruh. Bohužel nebude možné odbočení do Měšic, i záchranka a hasiči budou po dohodě objíždět přes Průhon a křižovatku u svaté Anny. Celá úprava dopravního uzlu u hasičů by měla trvat okolo 6 měsíců při zachování průjezdu v hlavním směru. Odbočení do Měšic bude uzavřené odhadem tři až čtyři měsíce.“

Jak podle vašeho názoru rok 2022 „zahýbe“ směrem kupředu s přípravou vytouženého obchvatu Tesco – Slapy, což bude další krajská investice?

„Snad zásadně. Při jednání s panem hejtmanem jsme přislíbili za město pomoc s výkupem pozemků. Je znát, že příprava stavby nabírá akceleraci. Výrazně odlehčí těžké dopravě především v oblasti Maredova vrchu, Údolní a Lužnické ulice a Čelkovic. Stavba téměř za miliardu má začít v roce 2024 a potrvá podle zatímních odhadů dva roky.“

Dobrá zpráva: čtyři roky opravovaná Budějovická ulice bude v roce 2022 průjezdná, co bude dál?

„Čekáme ještě na finální podobu projektu Údolní ulice, abychom mohli logicky naplánovat tzv. 4. etapu Budějovické, což je kousek od Eonu po Černé mosty a ještě zatáčka směrem ke kruháči u Shell. Snažíme se to s projektanty vymyslet tak, aby uzavírka dotkla samotné Budějovické co nejkratší dobu několika měsíců a dala se snesitelně objet. V křižovatce před bazarem se při přívalových deštích často hromadí voda a úprava dešťové kanalizace musí umět pojmout přívaly vody směrem do Údolní ulice. Realizaci odhadujeme nejdříve na rok 2023.“

Myslíte si, že tento rok vznikne nová příjezdová komunikace k ZOO Větrovy?

„Když půjde řízení o vydání stavebního povolení hladce, investor stavby, tedy Zoologická zahrada, je připraven stavbu realizovat za 2,5 měsíce. Pak by si mohli Větrovští po letech dopravní zátěže oddechnout už na začátku letošní turistické sezóny. Ale může se stát, že se v průběhu řízení některý z jeho účastníků odvolá a pak by nějakou dobu důvody odvolání posuzoval Krajský úřad.“

Město Tábor v první polovině roku dokončí druhou finančně nejvýznamnější investici ve svých dějinách: Centrum pro seniory. Můžete připomenout jeho význam, ekonomickou náročnost i výši dotací?

„Jedná se o dva objekty v ceně okolo 250 milionů korun. V jednom bude 45 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou, ve druhé dům s pečovatelskou službou pro 25 osob a s kancelářemi několika organizací. Dále prádelna a vývařovna i pro stávající G centrum. Je nezbytné, aby takováto zařízení byla budována, protože populace stárne a Alzheimerova choroba je stále rozšířenější. Ne všechna potřebná lůžka jsou ve finančních možnostech města, svá zařízení staví také kraj anebo soukromí investoři. Jsme rádi, že podobný objekt bude mít pod svou kontrolou též město. Na stavbu táborského Centra pro seniory se povedlo získat několik dotací v celkové výši 82 milionů korun.“

Kam se v roce 2022 posune postupná realizace výsledků workshopu na novou obytnou čtvrť Dvorce na území bývalých kasáren?

„Doufáme, že před koncem tohoto funkčního období vedení radnice předáme hotové ekonomické modely reálného postupu výstavby. Náklady na zástavbu celého území jsou odhadovány okolo tří miliard korun a chceme vše pečlivě spočítat a připravit. Jakou část vystaví město, kterou developer, kde všude můžeme počítat s dotační podporou. Naší ambicí je mít na podzim 2022 ´jízdní řád´, dle kterého půjde následně spustit postupnou výstavbu celé čtvrti.“

Tábor má 14 příměstských částí. Které investice typu hřiště v Náchodě se tu uskuteční?

„Příměstské části mají dle zákona o obcích zvláštní statut. Jako místa s venkovským charakterem mají přidělovány z městského rozpočtu vlastní prostředky podle počtu obyvatel. Spousta drobností si umí naplánovat a pořídit samy, s většími pomáhá město. Vedle náchodského hřiště to bude třeba cyklostezka a chodník do Záluží, příprava náročné investice vodovodu a kanalizace do Hlinice a Stoklasné Lhoty, odpočinkový areál v Zárybničné Lhotě.“

Tábor si připomene 530 let od založení údolní nádrže Jordán, v čem budou tkvět oslavy?

„Město vydalo jako poctu Jordánu speciální stolní kalendář, jehož základem je 52 skvělých fotografií autorů z řad veřejnosti, kteří se přihlásili do ankety. A v letním období se můžeme těšit na pár jedinečných překvapení v podobě akcí kulturních i sportovních.“

V září, doufejme, dojde na 31. festivalu Táborská setkání. Víme, že je to věštění, ale věříte tomu, že se nadcházející ročník přiblíží dobám před koronavirem?

„Snad ano. Ze čtyř ročníků, u kterých můžu být ve funkci starosty, byl pouze ten první trošku ´plnotučný´, v dalších dvou letech jsme museli improvizovat. Ale zase to bylo pěkné v něčem jiném, a jsme rádi, že jsme našli odvahu je nerušit a mohli jsme se sejít alespoň v modifikované podobě. Věřím, že by Táborky v roce 2022 už mohly proběhnout v tak široké podobě, jak je naplánovala dramaturgická rada festivalu v prvním roce své činnosti a zatím se plně nemohly uskutečnit.“

Jaká jsou vaše osobní i pracovní přání pro rok 2022?

„Osobně jistě zdraví i všem blízkým a spokojenost nejbližších i přes mou pracovní ´rozlítanost´. Pracovně bych si přál završit čtvrtý rok v pozici starosty hotovými nebo kvalitně připravenými projekty různých žánrů, aby na ně mohl kdokoli navázat. Kromě zmiňovaných akcí je to úprava Husova parku s prostorem autobusového nádraží a předprostorem vlakového nádraží. A těším se na novou strategii rozvoje školství ve městě, kterou vytvoříme se spolkem EDUin se širokým zapojením laické i odborné veřejnosti. Přeji všem čtenářům šťastný nový rok.“