Výstražnou stávku vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. Mezi vzdělávacími institucemi, jejich vedením, učiteli i nepedagogickými pracovníky existuje nebývalá shoda o důležitosti stávky. Přitom nejde v první řadě o platy pedagogů, ale o kvalitu výuky a platy nepedagogických pracovníků.

Do stávky se zapojí řada škol v Táboře i okolí, účast ohlásilo vedení například ZŠ Komenského v Soběslavi, ZŠ v Plané nad Lužnicí, ZŠ Stádlec, ZŠ Malšice a ZŠ Opařany. Někde se snaží zajistit dětem alespoň hlídání formou družiny, jinde je to zcela bez náhrady. Některé školy stávku podporují, ale pouze symbolicky.

Úplně zavřena z jasných důvodů

I ředitel Základní školy Husova v Táboře Petr Zamrzla potvrdil účast na pondělní stávce. „Důvody ke stávce byly již mnohokrát zveřejněny ve sdělovacích prostředcích. K hlavním důvodům zapojení naší školy patří plánované snížení platů nepedagogických pracovníků, to je platů, které jsou již nyní velmi nízké a je velký problém na tato pracovní místa sehnat odpovídajícího zaměstnance,“ podotýká.

Pokud se učitelé na škole chtějí do stávky zapojit a ředitel není schopen zajistit provoz, musel nejpozději 3 pracovní dny před stávkou oznámit na pondělí 27. listopadu ředitelské volno. Škola bude v takovém případě uzavřená. V některých případech budou školy učit omezeně, chystají dětem náhradní program nebo zajistí alespoň dozor nad žáky. Pokud bude škola uzavřená, rodiče si kvůli stávce pedagogů nemohou vzít takzvané OČR, tedy volno k ošetřování člena rodiny. Budou tak muset hledat individuální řešení - home office, brát si dovolenou nebo neplacené volno, požádat o pomoc prarodiče. Zdroj: EDUIN.cz

Dále zmiňuje, že i plánované snížení PHmax školy je dalším důvodem zapojení. „Bude mít přímou vazbu na kvalitu výuky a omezí možnost již nastaveného systému dělení vyučovacích hodin cizích jazyků, výpočetní techniky a některých hlavních předmětů. To je systému výuky, který ministerstvo v posledních letech školám umožnilo a nyní školy vrací v kvalitě výuky o několik let zpět,“ míní Zamrzla.

A třetím neméně podstatným důvodem je podle Petra Zamrzly plánované snižování počtu asistentů pedagoga pracujících ve školách v rámci dlouhodobě nastavené inkluze ve vzdělávání.

Zapojení do stávky bylo zveřejněno na webu školy a všichni zákonní zástupci žáků dostali na svou adresu již v pondělí 20. listopadu písemné oznámení formou zprávy ve školním komunikačním systému. „Vzhledem k počtu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců zapojených do stávky bude škola zcela uzavřena, v provozu nebude ani mateřská škola a školní družina, není nastaven ani žádný náhradní program,“ dodal s tím, že péče o děti tedy není zajištěna.

Školy a stávka v Táboře

Školy uzavřené celé:
Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova
Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská
Základní škola Tábor, Zborovská

Školy s částečným provozem:
Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi
Mateřská škola Tábor, Kollárova
Mateřská škola Tábor, Sokolovská

Školy nestávkující:
Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice
Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi:
Do stávky se zapojí větší část zaměstnanců, mimo provoz bude 2. stupeň ZŠ a školní družina. Zajištěn provoz bude v obou MŠ (Čelkovice a Dlouhá), na 1. stupni ZŠ a také ve školní jídelně.

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova:
Celá škola se připojí k výstražné stávce. Dne 27. 11. 2023 bude škola zcela uzavřena, to je včetně mateřské školy, školní družiny i školní jídelny. Vzhledem k počtu stávkujících zaměstnanců nelze zajistit ani omezený nebo náhradní provoz.
V pracovním procesu zůstane z celkového počtu 112 zaměstnanců pouze 1 pedagogický zaměstnanec a 1 provozní zaměstnanec, další 4 zaměstnanci jsou dlouhodobě nemocní.
Vedení školy bude celý den na pracovišti.

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská:
ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 se připojuje k výstražné stávce zaměstnanců dne 27. 11. 2023.
Všechny součásti – ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ – budou tento den uzavřeny. Zákonní zástupci dětí a žáků budou o uzavření škol informováni.

Základní škola Tábor, Zborovská:
ZŠ Tábor, Zborovská se ke stávce připojí a bude přerušen provoz všech součástí.

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice:
V celé organizaci stávka neproběhne. Provoz nebude omezen v žádné ze součástí organizace.

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice:
V celé organizaci stávka neproběhne.

Mateřská škola Tábor, Kollárova:
Stávky zúčastní všichni zaměstnanci odloučeného pracoviště MŠ A. Kančeva. MŠ bude z těchto objektivních důvodů uzavřena, není možné zajistit provoz. Už jsou všichni zákonní zástupci informováni (i telefonicky ti, kteří mají v tomto týdnu dítě odhlášené). Strava se všem odhlásí automaticky.


MŠ Kollárova a MŠ Vančurova: zde bude provoz zachován, do stávky se zapojí pouze nepedagogičtí zaměstnanci.  V souladu s § 117 odst.1 písm b) a c) školského zákona zajistíme stravování jiným způsobem, bude poskytnuto studené jídlo, teplý nápoj zajistí učitelky (uvaří dětem čaj). Rodiče také již informováni.

Mateřská škola Tábor, Sokolovská:
Do stávky se zapojuji zaměstnanci školní jídelny a provozní zaměstnanci. Provoz školky částečně zajištěn. Provoz školní jídelny nezajištěn.

Radomír Kouba, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Podobně hovoří i ředitel opařanské základky Jiří Kravar. Snižování PHmax bude mít podle něj za důsledek ústup individuálního vzdělávání. „Zavedlo se teprve nedávno a bylo to to nejlepší, co zatím vzniklo ve školství,“ tvrdí. Mezi další důvody zapojení do pondělní stávky podle něj patří také snižování platů nepedagogických zaměstnanců, konec rozdělování tříd a odebírání finančních prostředků na neobsazené pozice - snižování nadtarifní složky.

Rodiče škola informovala v úterý 21. listopadu na třídních schůzkách. „Tam bylo rodičům oznámeno uzavření školy na den 27. listopadu. Každý rodič také dostal přes školní informační systém informace o uzavření školy a informace o stávce,“ dodal Kravar. I on potvrdil, že žádnou náhradní péči škola nerealizovala. „ZŠ, MŠ, školní jídelna i školní družina je v pondělí uzavřená,“ dodal ředitel ZŠ Opařany.

Hrozí neefektivní vzdělávání a další důsledky změn

Většina zaměstnanců Základní školy Soběslav Komenského podle zástupkyně ředitele Jany Smíškové se rozhodla zapojit, protože změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje tohoto resortu.

„Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání v co nejlepších podmínkách. Plánovaná úsporná opatření mohou výrazně negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu bychom chtěli zabránit,“ popisuje za vedení školy.

Do stávky se zapojí školy po celém Českokrumlovsku, včetně krumlovské ZŠ T. G. Masaryka (ilustrační foto).
Školy i školky na Krumlovsku budou stávkovat. Nárok na ošetřovné rodiče nemají

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezil možnost školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvýšil by se počet žáků ve třídách, omezily by se volitelné předměty a došlo by ke společnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez asistenta.

„Zároveň by také v příštím roce klesly platy nepedagogických pracovníků, kuchařek, uklízeček, školníků a dalších zaměstnanců, jejichž příjmy jsou už nyní na hranici životního minima,“ dodává Smíšková.

O uzavření soběslavské školy informovali rodiče přes aplikaci Komens Bakaláři a na webových stránkách školy. „Vzhledem k tomu, že do stávky je zapojena i školní družina a jídelna, jinou péči o děti jsme nemohli zajistit,“ konstatuje zástupkyně ředitele.

Symbolická podpora, aby neomezili nemocnici

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech naopak výuku nepřeruší, své stávkující kolegy však podporuje symbolicky. „Jsme největší školou svého druhu v České republice. Vzděláváme žáky hospitalizované v nemocnici i žáky kmenové, kteří k nám do školy denně docházejí,“ popsal ředitel Michal Kučera.

Všichni zaměstnanci školy se dle jeho slov názorově připojují a podporují důvody stávky. „Naše stanovisko bylo zákonným zástupcům předáno osobním dopisem a vyvěšením textu v prostorách školy a na webových stránkách školy,“ dodal ředitel.

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech se ke stávce připojí jen symbolicky.Zdroj: Archiv školy

Provoz školy bude v pondělí 27. listopadu ale přesto nepřerušen. „Výuka se uskuteční v běžném režimu, neboť uzavřením školy bychom zatížili personálně provoz nemocnice,“ vysvětlil Kučera.

V omezeném režimu

Ke stávce se připojila část zaměstnanců Základní školy Mikuláše z Husi v Táboře, a proto provoz v pondělí bude podle ředitele Ladislava Křemena v omezeném režimu.

„Provoz je plně zajištěn v mateřských školách Čelkovice a Dlouhá, výuka bude zajištěna též na 1. stupni základní školy. Je i zajištěno stravování ve školní jídelně, která je v provozu,“ popsal Křemen.

Mimo provoz budou dle jeho vyjádření všechna oddělení školní družiny a výuka nebude na druhém stupni základní školy. „Všichni rodiče byli informováni přes informační systém školy,“ dodává.

Střední průmyslová školy strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích.
Ke stávce ve školství z pohledu odborné školy

I Křemen uvádí totožné argumenty jako jeho předešlí kolegové. „Důvod stávky je snížení tzv. PHmax školy, tzn. snížení počtu hodin, které může škola odučit, což povede k nemožnosti dělit hodiny, zvýšení počtu žáků ve třídě, to je přímá vazba na kvalitu výuky. Dalšími důvody je snížení prostředků na učebnice a učební pomůcky, snížení platů nepedagogických pracovníků, kteří zabezpečují chod školy a plánované snížení počtu asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ shrnul ředitel táborské ZŠ Mikuláše z Husi.

Hlídání dětí netřeba

Do stávky se zapojuje i Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře. V tomto případě však odpadá starost o péčí o žáky, protože jde o děti starší 15 let.

Krátce rozhodnutí stávkovat okomentoval ředitel školy Radek Cícha s tím, že důvodem zapojení podle něj je především krácení objemu financování regionálního školství prostřednictvím úpravy hodnoty PHmax. „Zejména dopady této změny na námi realizovaný objem výuky. Budeme natolik personálně omezeni, že na pondělí bylo vyhlášeno volno ředitele školy, jelikož bychom nebyli schopni zajistit ani výuku, ani další provozní činnosti,“ popsal.

Rodiče o nuceném volnu informovali elektronicky. „Prostřednictvím školního informačního systému, včetně souvisejících vysvětlujících informací,“ upřesnil Cícha.

Zavřou školu i školku úplně

Do do stávky se zapojí podle ředitelky ZŠ a MŠ Malšice Kristiny Zůbkové celá škola. „Tedy mateřská škola i základní škola, a to včetně provozu školní družiny, školní jídelny a školního klubu. Důvodem zapojení se jsou nekoncepční a nesystémové kroky ministra školství, které jdou proti cílům české vzdělávací politiky deklarované ve Strategii2030+,“ uvedla malšická ředitelka.

Základní škola ve Větřní. Ilustrační foto.
Ve Větřní stávku podpoří i vedení města. Sáhlo kvůli ní do rozpočtu, zvýší platy

Rodiče vedení školy informovalo už v úterý 21. listopadu dopoledne prostřednictvím školního informačního systému. „Dále jsme dopis uveřejnili na webových stránkách školy a vyvěsili na veřejně přístupných místech,“ uzavřela Kristina Zůbková s tím, že škola nebude v pondělí vůbec v provozu.

V Jihočeském kraji podle mluvčího krajského úřadu Davida Hocke v pondělí stávkuje celkem 98 mateřských, 76 základních, 39 středních a 48 škol a školských zařízení kraje. Plus dalších 40 základních škol se zapojuje symbolicky.