„Situaci intenzivně řešíme. Vykoupili jsme pozemek souběžný s tratí, kde již probíhá budování jednoho propustku, o dalším uvažujeme zhruba o půl kilometru dále. Pěší a cyklisté se tak do míst za trať bez problémů dostanou," ujišťuje občany místostarosta Vladimír Drachovský.

Při stavbě nového železničního koridoru se totiž se spojením s lokalitou za tratí myslelo pouze na auta, nikoli už na pěší nebo cyklisty. To bylo téma pro místního architekta Jana Kodata. Dnes město na své náklady buduje cestu i pro chodce. Radek Filip, stavbyvedoucí z firmy Eurovia, která propustky staví, ale tvrdí: „Zhruba dvoumetrový propustek na trati stavíme v místě křížení Andělské stoky. Slouží pro převedení vodoteče z jedné strany trati na druhou, není určen pro přechod osob."

V Soběslavi spojení s přírodou začali lidé kritizovat před rokem. Hrozilo, že se cesta k Nadýmači nebo na Řípec prodlouží o desítky minut.

Koridor cyklistům ve Veselí staví do cesty prudké nájezdy 

Rušené přejezdy
• u GRENY ho nahradí podjezd pod žel. mostem
• na silnici do Řípce ho nahradí silnice vedená východně za tratí
• u Obalovny ho nahradí cesty vedené podél dálnice
• v Květnové ulici jsou k použití jiné cesty z mimoúrovňové křižovatky. Alternativa pro chodce se nyní řeší.

Soběslav, Veselí nad Lužnicí - Že má jít v Květnové ulici o průchody pro pěší, nám ale v srpnu potvrdil i mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

„Aktuálně se ve spolupráci s městem připravuje technické řešení pro bezpečné překonání koridorové dráhy v tomto místě, a to jak pro chodce, tak pro cyklisty," řekl pro Táborský deník.

Vysvětlil také, proč přejezd musel modernizaci trati ustoupit. Důvodem byla bezpečnost. „Pokud se totiž po takové trati pohybují vlaky rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, je každý přechod či přejezd velkým bezpečnostním rizikem a to jak pro chodce (řidiče), tak pro vlak a samotné cestující. Snažíme se proto jejich počty co nejvíce limitovat. Vzhledem k frekvenci (ne)využívání přechodu Květnová bylo proto místním úřadem v rámci povolování stavební dokumentace k této stavbě rozhodnuto o jeho zrušení," sdělil v létě tiskový mluvčí.

Rozčarování vnáší modernizace trati i mezi občany Veselí. Koridor jim do cesty staví vysoké nájezdy, se kterými si starší cyklisté neporadí.
„Jako náhradu za chybějící přejezd v Tyršově čtvrti, místními občany známé jako Rafanda, jsme zvolili mimoúrovňové křížení. Jedná se o variantu, kdy pozemní komunikace vede nad tratí," přiblížil řešení jednoho stavbou dotčeného místa dosavadní starosta Václav Matějů.
Co je ale bezpečné pro řidiče aut, už nemusí být pro pěší a cyklisty. Na silnici se totiž pro ně nepamatovalo s vyhrazeným pásem.

Zastupitelka Marie Hadravová připouští, že lidé propásli možnost požadovat na nadjezdu vybudování samostatného pruhu a radnice ho tak u investora nenárokovala. Z Rafandy tak lidé mají používat starou lávku, které vede kolem nádraží. „Pro starší cyklisty je ale výjezd na lávku moc strmý a tedy namáhavý. Město mělo této záležitosti věnovat větší pozornost," míní Marie Hadravová.

Komplikovanou cestu do města při použití dálničního sjezdu připravil koridor i pro Horusické, kteří rovněž přišli o přejezd. Jak dodává Marie Hadravová, jedině vysoký nájezdu na most k pískovnám u Valu budou moci cyklisté pohodlně objet po rovině.