V srpnu začala stavba dopravní propojky, která má napojit průmyslové zóny u Vožické ulice a zároveň vytvořit alternativu současnému přetíženému severojižnímu tahu ve východní části města.

V linii stavby však stavební firmy v místě křižovatky u sídla Hasičského záchranného sboru pod úrovní terénu odhalily vedení sítí nízkého napětí a plynovodu v jiných trasách, než které měl projektant k dispozici.

Délka jižní větve propojky Chýnovská – Vožická je 1,417 kilometru. V územním plánu figuruje záměr výstavby této silnice od roku 1997. Plánovaná doba výstavby je dva roky. Cena stavby je okolo 105 milionů, 102 miliony hradí Jihočeský kraj a 3 miliony se podílí město Tábor. Pravděpodobné otevření propojky přichází v úvahu na podzim 2022. Na jižní větev má navázat severní část kolem Čekanic v úseku Vožická – silnice I/19.

K situaci se vyjádřil starosta Tábora Štěpán Pavlík. „Zjišťujeme, kdo a proč je vedl jinudy, nicméně pro další postup prací v tomto místě musí být vyprojektováno jejich přeložení, a to už provádí firma E.ON. V průběhu stavby došlo mezi zhotovitelem, investory a stavebním dozorem k dohodě na nutnosti některých dílčích doprojektování po zjištění aktuálního stavu,“ vysvětlil starosta.

Tím však komplikace na stavbě nekončí. Jak potvrdil mluvčí radnice Luboš Dvořák, rada města schválila zadání projektu změny trasu vedení kanalizace v areálu kolem společností Izomat a Tapa. „Vzhledem k podloží tekutých písků, existenci hal a průmyslových dvorů je nutné vést trasu o pár metrů vedle. Délka trasy a tudíž i cena stavby zůstane přibližně stejná,“ sdělil Luboš Dvořák.

Třetím brzdným bodem, který je třeba odstranit, je zadání vyfrézování části stávající dešťové kanalizace v tomtéž areálu. Počítá se, že na tuto kanalizaci se stavba propojky připojí. „Někdo ji v mezidobí zalil betonem a je nutno část odvodnění zprůchodnit,“ doplnil Štěpán Pavlík.

Za dopracování dvou projektových dokumentací a čištění části kanalizace frézovacím robotem město Tábor vydá 1,6 milionu korun. Dosud projektové práce stály od roku 2004, kdy se s projektovou přípravou začalo, necelých pět milionů korun.

Stavbu propojky mezi Měšicemi a Vožickou ulicí čeká zimní pauza.

Stavbu propojky mezi Měšicemi a Vožickou ulicí čeká zimní pauza. Foto: město Tábor

Vedení města se však nechce spokojit s pouhým konstatováním, že došlo ke kolizi trasy silniční propojky s vedením dříve položených sítí. Radní uložili odboru investic a strukturálních fondů, aby prověřil, jak došlo ke kolizím s některými sítěmi.

Má také zjistit, jaké jsou možnosti nápravy či finančních kompenzací. Doprojektování musí být hotovo do března 2020.