Jak sdělila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová opatření v rámci nového onemocnění Covid-19 stavbu příliš neovlivnily. „Práce probíhají podle harmonogramu. V menší míře došlo k absenci pracovníků ze Slovenska, kteří se nedostanou přes hranice, ale velký dopad to na stavbu jako takovou nemá,“ zmínila. Předpokládaný termín zhotovení je v dubnu roku 2023.

Přestavba čtvrtého koridoru z Prahy do jižních Čech jde do finále. V Soběslavi zástupci SŽDC oficiálně zahájili modernizaci předposledního úseku mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.
VIDEO: Přeložka za čtyři miliardy vyroste do tří let

OMEZENÍ PROVOZU

Pro řidiče je omezující uzavírka ze Soběslavi na Sedlečko, která potrvá do konce června. „V místě se realizuje 150 metrů dlouhá přeložka, protože stávající silnice je v kolizi s pilířem P2 železničního mostního objektu,“ vysvětlila Nela Friebová. Objížďka pro osobní automobily je vedena přes Zvěrotice, nákladní vozy musí přes Tučapy.

U Janova účastníkům silničního provozu slouží provizorní přeložka. „Ta bude fungovat nejspíše do konce roku, během této doby bude v místě křížení s tratí vyhlouben zářez a postaven nadjezd,“ naznačila další vývoj.

Modernizace čtvrtého železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic se blíží do zdárného konce. Správa železniční dopravní cesty ve středu 16. října zahájila výstavbu předposledního úseku mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.
Zahájili další úsek koridoru

TÉMĚŘ VYHLOUBEN

Na Zvěrotickém tunelu se finišuje, dokončené jsou dvě etáže výkopů až 10 metrů pod terén. "Téměř hotové jsou pilotové stěny tunelu, které budou pažit výkop třetí a poslední etáže," doplnila. Tento prvek má být 370 metrů dlouhý a bude navazovat na přemostění Černovického potoka a Kamenného rybníka u Myslkovic.

Estakáda u rybníka Kamenný (vizualizace).Zdroj: Metrostav

V Soběslavi vznikne také místo přejezdu ve směru na Chlebov podchod pro pěší, mimo něj přibude i podjezd pro automobily směrem na Zvěrotice. „Bude se nacházet asi 400 metrů severně od stávajícího přejezdu a 150 metrů východně od podjezdu pod stávající tratí v ulici Na Douskách. Pod ním bude procházet přeložka silnice II/135, tedy hlavního přivaděče od dálnice D3 do Soběslavi,“ upřesnila.

Ilustrační foto.
Nejrychlejší koridor: Z Prahy na jih až dvoustovkou

POSUNOU ZASTÁVKU

Kromě nové zastávky v Myslkovicích, dojde také k přesunutí té stávající v Doubí u Tábora. Místní ji budou mít asi 200 metrů blíže.

V místech vodních toků jako je Černovický potok či Kamenný rybník chrání faunu. „Ochranné bariéry byly postaveny na základě požadavků orgánů státní správy pro životní prostředí a ekologického dozoru stavby. Mají zabránit volné migraci živočichů na staveniště,“ uzavřela Nela Friebová ze Správy železnic.

Velký oříšek pro stavaře je meandr Černovického potoka u Sedlečka. V prostoru mokřadu budují přístupové komunikace a provizorní přemostění. Kvůli komplikovaným geologickým poměrům založí železobetonovou stavbu hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Celkov
Koridor má cestu téměř proklestěnou