Brzy bude hotový i 600 metrů čtverečních velký ostrov, na nějž stavbaři použili celkem 2900 metrů krychlových kameniva a písčitého sedimentu z nátokové oblasti nádrže.

U Rytíře skončila výměna vodovodního potrubí, které vede po dně Jordánu až do této úpravny vody. Má za sebou i tlakovou zkoušku. V rámci první etapy stavbaři odstraňují také zjištěné závady a nedodělky. Nákladní auta v současné době ještě odvážejí zeminu z provizorních hrázek a komunikací.

Opravují se také silnice, které zůstaly po stavbě poničené. Jde především o komunikaci u stadionu Míru, kde se zjistilo, že komunikace nemá v celé délce žádné konstrukční vrstvy. Povrch obnoví i v Kvapilově ulici a Politických vězňů.

Spodní výpusti jsou v tuto chvíli uzavřeny a veškerá voda je zadržována tak, aby nádrž byla co nejdříve naplněna na obvyklou hladinu. Oficiální zakončení celé akce je plánované na 31. července.