O aktuálním stavu výstavby informoval Pavel Stolař z odboru investic a strukturálních fondů. „Práce na obou objektech centra po seniory probíhají podle harmonogramu a velmi dobře. Velmi dobrá je rovněž kvalita železobetonových konstrukcí a vyzdívek,“ uvedl.

Na domu s pečovatelskou službo je provedena hrubá stavba objektu včetně střechy, obvodového zdiva a vnitřních vyzdívek. Probíhají práce na osazování výplní oken, na hrubých vnitřních instalacích vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Byly zahájeny práce na vnitřních omítkách.

V domově pro seniory je zhotovena železobetonová konstrukce 3. nadzemního podlaží, provádí se betonáž stropu 4. nadzemního podlaží. Probíhají vyzdívky obvodového a vnitřního zdiva ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

Dodavatelem je společnost Spilka a Říha s cenou přibližně 240 milionů korun včetně DPH. Stavba potrvá 820 dní, což znamená, že hotova bude v únoru roku 2022.

Nové centrum nabídne pět funkcí a služeb: dům s pečovatelskou službou pro 25 klientů, dům se zvláštním režimem pro 45 klientů s diagnózami stařeckých demencí, sídla sociálních organizací, centrální vývařovnu a centrální prádelnu. Na obě budovy Tábor získal státní dotaci téměř 50 milionů korun.