Hlavním investorem je Jihočeský kraj, město Tábor se bude podílet pouze na stavbou vyvolaných úpravách. Vítězná stavební firma, kterou určilo výběrové řízení v režii kraje, převzala ve středu 7. srpna staveniště. Hned na začátku ale musela na staveniště přivolat Policii ČR. Přes víkend totiž někdo zhotoviteli stavby vytahal nebo přesunul všechny vytyčovací kolíky, které stanovují trasu stavby a určují, kudy vedou sítě.

O nepříjemné a také nebezpečné situaci firma informovala starostu Tábora Štěpána Pavlíka. „Zhotovitel musel zadat geodetům práci znovu a vytýčení obnovit. Škoda je určitě přes pět tisíc korun,“ sdělil starosta.

Firma proto ve čtvrtek 15. srpna podala trestní oznámení na neznámého pachatele. O vandalském činu informovala také Jihočeský kraj jako hlavního investora. „Nejde jen o znehodnocení práce geodetů, kteří vytyčili trasu silnice. Vyznačili také místa vedení stávajících sítí. Kolíky však pachatelé nezahodili, nýbrž zapíchali na jiném místě. Při hloubení výkopu na nesprávném místě by to mohlo znamenat v případě porušení vysokonapěťového kabelu též ohrožení zdraví či životů pracovníků,“ dodal starosta Tábora.

Pokud by se kvůli špatnému vytýčení překoplo vedení sítí, škoda může být až několik milionů korun. Firma zahájila realizaci stavby přípravou staveniště: provádí skrývku ornice v budoucí trase silnice a zemní práce na komunikaci včetně odvodnění.

ODPOR OBYVATEL

Stavbu provází odpor obyvatel místní části Měšice, kteří prostřednictvím spolku Jinudy mj. zpochybňují platnost stavebního povolení.

Odvolacím orgánem v této věci je Krajský úřad v Českých Budějovicích. Ten kauzu opakovaně šetřil a neshledal nezákonnost ve vydání rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení speciálním Stavebním úřadem Městského úřadu v Táboře.

„Na základě trestního oznámení podaného dvěma občany Měšic celou záležitost prošetřovala také Policie ČR s výsledkem, že neshledala tvrzená pochybení. Trestní řízení se nevede,“ sdělil tajemník Městského úřadu v Táboře Lubomír Šrámek.

106 MILIONŮ KORUN

Délka jižní větve propojky je 1,417 kilometru. V územním plánu sídelního útvaru Tábor figuruje záměr výstavby této silnice od roku 1997. Smyslem dopravně-investiční akce je napojení průmyslové zóny Vožická a zároveň vytvořit alternativu současnému přetíženému severojižnímu tahu ve východní části města (Kouřimov, Čekanice, Blanické předměstí).

Stavba patří do takzvané Bílé knihy krajských dopravních priorit. Plánovaná doba výstavby je dva roky, cena zakázky činí 106 milionů korun.

V budoucnu má na jižní větev navázat severní část kolem Čekanic v úseku Vožická – silnice I/19.

Trasa propojky povede od hasičské zbrojnice v Měšicích severním směrem přes průmyslový areál k Vožické ulici. Součástí stavby se stane i protihlukový val a stěny v úseku obydlené části Měšic.