Jak informoval mluvčí krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Českých Budějovicích Adam Koloušek, práce bylo možné zahájit v prvním májovém týdnu. „V současnosti se pracuje především na hlavní trase budoucího obchvatu, na přeložce části silnice II/109 a na systému odvodnění budoucí komunikace,“ popsal.

Většina sítí je na místě

Na hlavní trase byla dokončena realizace vertikálních drénů. „To jsou speciální drenáže a bylo možné zahájit zemní práce – budování násypů a odtěžování zářezů. V celé této trase byla již přeložena většina křižujících inženýrských sítí, a tak nic nebrání výstavbě. Jediné, co z větších překládek zbývá, to je přeložka vodovodu z vodárny Na Lipici, která bude provedena až po realizaci poměrně hlubokého zářezu budoucí silnice I/19,“ popsal Kouloušek aktuální vývoj.

Chýnovští mají důvod k radosti. Stavba obchvatu za čtvrt miliardy opět běží.
Chýnovští mají důvod k radosti. Stavba obchvatu za čtvrt miliardy opět běží

I nové připojení Chýnova na silnici II/409, která vede silnice od Plané nad Lužnicí, se rychle vyvíjí. „Komunikace bude nově vedena ke stávající čerpací stanici, kde se napojí na průtah Chýnovem a v budoucnu to bude vjezd do Chýnova ve směru od Tábora a Plané,“ poznamenal mluvčí ŘSD.

Semafory na pět týdnů

Aktuálně byla dle jeho slov zahájena výstavba dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z nové silnice do Chýnovského potoka. „Je položena od vyústění do potoka poblíže čističky odpadních vod Chýnov až ke stávající I/19,“ podotkl s tím, že v následujících asi 5 týdnech se uskuteční pokládka potrubí ve stávající silnici I/19 až k budoucímu napojení výše zmiňované silnice II/409 za benzínovou pumpou. „Veškerá doprava bude po dobu stavebních úprav na místě vedena kyvadlově pomocí semaforů,“ uvedl s tím, že omezení platí od čtvrtka 15. července.

Současně je realizována řada drobnějších stavebních prací. „Jedná se o oplocení některých pozemků, rozprostření ornice na polích a podobně. Samozřejmě pokračuje i archeologický výzkum v trase stavby,“ sdělil Koloušek.

Chýnov dál drtí doprava. Majitelka domku zablokovala stavbu obchvatu za čtvrt miliardy.
VIDEO: Naději vystřídalo zklamání a vztek. Chýnov dál drtí doprava

Předpokládaný termín zprovoznění po všech přerušeních a odkladech způsobených odvoláními a soudy o stavební povolení, je v říjnu příštího roku. „Následně by pak měly ještě 60 měsíců pokračovat některé práce – třeba odstranění nepotřebných částí původních silnic,“ uzavřel Adam Koloušek z ŘSD.

Současné počasí deštivé počasí některé práce komplikuje, ale zatím nemá za následek nějaké fatální problémy v chodu stavby.