Po celý duben je třeba počítat, že v ulici narazíte na překážky: zúženou vozovku, kyvadlově řízenou dopravu nebo na zákaz zastavení na vymezených místech. Pracovníci ČEVAKU, který provozuje vodovodní a kanalizační soustavu, se totiž potřebují dostat do útrob páteřní táborské ulice, aby kamerou vyčistili a zkontrolovali potrubí kanalizace.

„Cílem je přesně zmapovat stav sítě, jejíž průměrné stáří je 45 let. Nejstarší části pochází dokonce z roku 1950," vysvětluje provozní ředitel společnosti Lubor Tomanec.
Monitoring si vyžádalo vedení města s Vodárenskou společností Táborsko (VST).
„Potřebujeme ho, abychom získali co nejpodrobnější obraz stavu kanalizace a jak akutní je nutnost její obnovy. To pro případ, že by se rekonstrukce Budějovické ulice odložila ještě o několik let. V opačném případě nám monitoring poslouží jako podklad pro získání stavebního povolení," upřesnil ředitel VST Milan Míka.
Kanalizace se v této lokalitě Tábora ještě nikdy tak důkladně nečistila. Než do ní pracovníci Čevaku pustili kameru, musel stroj nebo i lidské ruce vysát usazené nečistoty. Doposud z kanalizačního potrubí a šachet tímto způsobem odstranily na 70 kubíků splašků, písku a štěrku, ale také několik kusů asfaltu nebo nánosy tuků z domácností.

Zatím má firma dokončený průzkum v úseku o délce zhruba jednoho kilometru. Zbývá ještě prostor okolo Křižíkova náměstí, Černých mostů a Purkyňovy ulice, kde si práce vyžádají nejzásadnější omezení dopravy. Z tohoto důvodu budou zaměstnanci společnosti Čevak pracovat o víkendu, aby se komplikace dotkly co nejmenšího počtu řidičů.
Následovat pak bude úsek od sokolovny po ulici Purkyňovu, kde jsou hned dvě kanalizační řady.
„Jeden z nich je už vyčištěný, na druhý se teprve chystáme. Z hlediska čištění se jedná o nejnáročnější úsek, jelikož tu má kanalizace čtvercový a místy i vejčitý profil, namísto obvyklého kruhového," vysvětlil vedoucí provozní oblasti Sever Milan Křiklán.
Jako poslední přijde na konci dubna na řadu monitoring Husovy ulice, a to křižovatky s ulicí Budějovickou po křižovatku s Údolní.
Jak doplnil šéf vodárenské společnosti Milan Míka, monitoring kanalizační sítě je součástí provozovatelské smlouvy se společností Čevak. Ta provozovateli sítě ukládá povinnost vždy určitý počet kilometrů potrubí zkontrolovat a vyčistit.
Dopravní řešení je navrženo ve spolupráci s městským odborem dopravy.
„Pokaždé se snažíme vymyslet takové řešení, které by řidiče i obyvatele Tábora, co nejméně omezovalo. Děkujeme jim za pochopení a trpělivost," uzavřel za Čevak Milan Křiklán.