Návrh na znovuotevření dotačního programu Nový Panel prošel a od 4. dubna už mohou zájemci žádat o státní podporu na opravy, modernizace a zateplení starších bytů. Ještě letos ji může využít bezmála 30 tisíc bytů. Města na Táborsku však program zatím nevyužijí.

Ani Tábor na otevřenou ruku státu nereaguje. Nicméně ani tuto možnost nezavrhuje a chce se s podmínkami podrobněji seznámit.
„V současné době jsme toto neřešili, společně s odborem investic se zabýváme jinými dotačními tituly, a to pro období roku 2012 až 2013,“ říká jednatel společnosti Bytes Bohuš Móri.

Tábor přitom z celkového počtu panelových domů, které má dosud v majetku, opravil zhruba jen 10 procent. Vyjádřeno v konkrétních číslech je tedy ze 111 paneláků po celkové rekonstrukci třináct.
„V současné době se pracuje na třech panelácích z Pražského a Náchodského sídliště, jejichž opravu financujeme ze třetí výzvy Integrovaného plánu rozvoje Tábora, do kterého jdou peníze z ministerstva pro místní rozvoj,“ dodal šéf společnosti spravující městské domy. Oprava těchto domů vyjde celkem na 24 miliony, z městských zdrojů bude hrazeno 64 procent nákladů. Příští týden se spustí opravy v ulici Kpt. Jaroše.
Veselští si opravují byty postupně a ze svého.

„Město Veselí nad Lužnicí prozatím s využitím dotačního programu Nový panel nepočítá. Své panelové domy postupně rekonstruujeme z vlastních finančních prostředků. V současné době si naše město nepotřebuje brát na tyto investiční akce úvěr, a tudíž ani nepotřebuje dotačním programem nabízenou dotaci na úhradu úroků z úvěru,“ objasnil důvody, proč nabídka státu Veselské neoslovila místostarosta Václav Matějů.

Město Veselí nad Lužnicí vlastní či spoluvlastní pět panelových domů. Jejich rekonstrukce probíhá postupně, v průměru jeden panelák ročně. Spočívá ve výměně oken a zateplení obvodového pláště. Za posledních pět let do nich bylo investováno okolo patnácti milionů korun.
Kolem dvaceti milionů stála před více než deseti lety zhruba dvouletá fáze zateplení a oprava a odizolování střech u pěti panelových domů ve vlastnictví města Bechyně na sídlišti Obránců míru. Na okna přišla řada až v loňském roce.

„Kromě výměny oken se dělá nová hromosvodová ochrana, nové balkony i vstupy do domu včetně vchodových dveří se schránkami na poštu,“ jmenoval jednotlivé práce na třípatrovém domě jednatel Bytenesu Bechyně Miroslav Král. Podle něj by měly náklady dosáhnout téměř 6,5 milionu korun včetně DPH.
„S výměnou chceme pokračovat. Děláme to z vlastních prostředků, což jsou peníze vybrané z nájmů, takže žádná půjčka, žádné úroky,“ vysvětlil bechyňský starosta Jaroslav Matějka.

Nabídku dotace státu stejně tak nevyužije ani Soběslav, která má v současné době v majetku města pouze čtyři panelové domy na náměstí, protože ostatní prodala.
„Domy zateplené nemáme, ale u některých již proběhla výměna oken. Veškeré investice byly hrazeny z vybraných nájmů,“ uvedl stejný způsob úhrady investic místostarosta města Vladimír Drachovský.

PROGRAM NOVÝ PANEL
Na základě žádostí přijatých v roce 2010 byly v prvním čtvrtletí letošního roku poskytnuty 134 žadatelům dotace na úhradu úroků v celkové výši 130 milionů korun a tím podpořeny úvěry na opravy bytových domů v celkové výši 507 milionů korun. Od počátku programu v roce 2001 byla poskytnutými dotacemi podpořena oprava více než 354 tisíce bytů.
Bez přerušení pokračoval příjem a vyřizování žádostí o záruky za úvěry na opravy bytových domů. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku bylo přijato 39 žádostí, z toho 7 pro nepanelové objekty. Zárukami, v celkové výši 191 milionů korun, bylo 32 žadatelům umožněno získání úvěrů na financování oprav bytových domů ve výši 251 milionů korun.
4. dubna 2011 byl obnoven příjem žádostí o dotace, který byl pozastaven v průběhu loňského roku. Na financování této podpory byla pro letošní rok vyčleněna jdena miliarda korun. Za první týden od znovuzahájení příjmu zaevidovala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) již 111 žádostí. ⋌Zdroj: www.businessinfo.cz
Od pondělí 4. dubna byl zahájen na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) příjem nových žádostí o podporu. Celkový objem nově podpořených investic do oprav panelových i nepanelových bytových domů bude představovat 4 miliardy korun. Státní podpora uvolněná na tento rok představuje výši 84 milionů korun a zbytek podpory do výše jedné miliardy se bude uvolňovat průběžně se splácením úvěrů žadatelů. Průměrná délka úvěrů je 12 let. Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení

REDAKTOŘI TD