Přehořovský parket je aktuálně bezbariérový, dříve se museli překonávat čtyři schody a dostal bytelné bezpečnostní zábradlí. Na celý prostor padlo množství leštěného betonu (celkem 180 kubíků), díky kterému se podařilo srovnat i předchozí několikastupňové členění. V současnosti je zaveden i elektrický proud, v minulosti byl složitě přiváděn kabely, nebo bylo nutné použít centrálu.

Celková rekonstrukce vyšla na cca 5 milionů korun, část hradila obec, část dotace ze státního rozpočtu. Nový výčep a pódium realizovala samospráva ze svého a obnovu provedli ve své režii přehořovští dobrovolní hasiči.

První zatěžkávací zkouškou byl v sobotu 16. července koncert skupiny Parkán, na který dorazilo 350 lidí. Už v sobotu 13. srpna se zde uskuteční letní festival regionální kapel pod názvem Hraj víc.

 Po zámku v Přehořově zbylo jen prázdné místo a několik chátrajících hospodářských budov.
Ze zámku v Přehořově zůstaly jen ruiny. Náprava je téměř nemožná

Zápisy z kronik o lokalitě

Za čtyři neděle po zavraždění Ferdinanda De Este a jeho choti v Sarajevě 26. července 1914 byla rakouskou říší oznámena všeobecná mobilizace vojska. Kronikář v té době zapsal tuto událost následovně: „26. 7. Smutně památného dne v den pouti u Sv. Anny v Přehořově uprostřed všeobecných radostí našich občanů v domě i parku při muzice, přijel na osedlaném koni četnický strážmistr ze Soběslavě Postránecký, pán dvých úředních předpisů až přespříliš dbalý, oznamoval tuto hroznou zvěst a jakoby zlým duchem posedlý šířil ji škodolibě od vesnice k vesnici. Mnozí naši občané jsou si vědomy kritického okamžiku a neštěstí plakali a naříkali, jiní v panském parku při muzice zpívali vojenské písně, ale bylo pozorovat, že jim to nejde od srdce, zpívali hlasem smutným, žalostným – skoro plačtivě a opět jiní byli zprávou o mobilizaci celí unešení, rozradostněni a třeba že jdou na vojnu zabíjet nepřítele Srba, Rusa avšak oni ho ubují třeba čepicemi.“

1. lednem roku 1956 již byla zahájena pětiletka druhá. Z prací, které změnily ves do dnešní tváře je zajisté přestavba objektů bývalých zámeckých sklepů v parku na taneční parket.

1966: Kulturní zájem a zaměření pisatele kroniky (učitele), bylo v zápisech více než patrné: „Kulturní dění v obci neustále upadá. Na Sv. Annu pouť. kostelním věcem se věnují jen ti nejstarší. Mladá generace bere pouť jen jako příležitost k hojnému jídlu, pití tanci a přistrojení do nejlepších šatů. Od doby založení JZD nechává toto zabít kolem 8 vepřů, které rozděluje družstevníkům a ostatním, kteří pomáhali. To však nestačí a zabíjí se i doma drůbež, hlavně husy. Nakupuje se v hostinci lahvové pivo, aby bylo i pro hosty. Několik dní před poutí mají ženy nikde nepsaná odpouštění od práce a věnují se přípravám. Objednávají se celé dorty v prodejně. Provádí se generální úklid domů a okolí. Malují se místnosti, drhne se podlaha, myjí se okna, bílí se domy vně, opravují se fasády, ploty, zametá se. U kostelíka rovněž. Zde již několik dní předem staví zábavní podniky kolotoč, střelnici, houpačky a jiné atrakce. V Přehořově v parku, na střeše sklepů se dává do pořádku parket. Snášejí se sem židle, lavice, stoly. V den je obec plná aut a motocyklů. Jednota staví u kostela i u parketu stánky k prodeji cukroví, párků, piva, hraček. V kostelíku je dopoledne mše. Lidí je zde velké množství. Největší ruch je pak odpoledne po obědě. Na parketu vyhrává tradiční dechovka, kterou si tradičně objednávají buď požárníci nebo svazáčci. Mladí většinou tančí, všude je spousta lidí. Je zde stovky dopravních prostředků. Davy lidí jdou od Soběslavi, v provozu je i autobusová linka. Rušno je všude dlouho do noci. Odjíždějící dostávají výslužky jako při svatbě. Všude pak spousta papírů, kelímků, tácků apod. V tomto roce bylo cca 1000 platících“.

Místní děti Tereza a Martin se chodí bavit na hřiště. U něj se pořádají i různé akce.
Hasiči museli místním dolévat vodu do prázdných studní

1973: Do parku zakoupeny záchody v hodnotě 2000 Kčs.

1982: Požárníci toho roku uspořádali v létě na letním parketě tři zábavy a posezení občanů při hudbě na stejném místě.

1983: Postaveny byly sloupy pro osvětlení parketu a cesty v parku.

1991: Hasiči opravili lavičky v parku, vyčistili cesty i parket pro zajištění pouťové taneční zábavy. Hrála Ševětínka (loni Babouci – 270 platících).

Přehořovští vybudovali nový parket pro kulturní akce. Letos v létě ožil už několikrát. V sobotu 13. srpna přivítá první ročník festivalu Hraj víc.
Do Přehořova se vrací kultura, na novém parketu vypukne i festival

1995: Hasiči jako každý rok udržovali techniku a konali poutní zábavu na parketě, ale za malé účasti s takovýmto zápisem: „Dříve slavné poutě u Sv. Anny hojně navštěvované z celého okolí jsou již vzpomínkou. Dnes ani hasiči nechtějí pouťové akce pořádat, aby na ni nemuseli doplácet. Tak asi brzy zanikne tradice pouti.“ Tanečná parket se v restituci vrátil rodině Süsserů a pokud chtěla nějaká organizace nebo spolek pořádat zde kulturní akce musí platit nájem (prozatím tuto smlouvu uzavřela obec na rok včetně platby nájmu).