Okamžitou finanční podporu ve výši až 150 tisíc korun na rychlé a jednoduché zateplení domů nabídne seniorům a domácnostem s nižšími příjmy program Nová zelená úsporám Light. Administrace bude velmi jednoduchá a peníze získá žadatel i předem. Páteřní poradenskou síť pro získání dotací bude na jihu Čech zajišťovat stávajících 16 jihočeských Místních akčních skupin (MAS). Na Táborsku se jedná především o MAS Krajina srdce.

Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Na rozdíl od původního programu Nová zelená úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 procent výdajů.

„Peníze domácnostem vyplatíme předem, do realizace se mohou pustit samy, nebo si najít odborníky. Administrace je jednoduchá, bez nutnosti předkládat projektovou dokumentaci a energetické posouzení budov. Naším cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných a trvale obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této topné sezóně,“ konstatoval ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Polévka, která pomáhá. Na stravenky pro lidi bez domova vybrali skoro 82 tisíc.
Polévka, která pomáhá. Na stravenky pro lidi bez domova vybrali skoro 82 tisíc

„Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci vám také v tomto programu,“ uvedla předsedkyně MAS Krajina srdce Monika Smetanová.

Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. Totéž platí o rekreačních objektech, pokud v nich mají hlášený trvalý pobyt. Podmínkou je to, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. zářím a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Příjem žádostí startuje 9. ledna příštího roku.

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se emailem na info@maskrajinasrdce.cz nebo telefonicky na některou z kontaktních osob:

  • Jitka Mísařová, tel. 775 317 001
  • Petra Čechtická, tel. 775 317 027
  • Katarína Šmídová, tel. 775 317 666
  • Monika Smetanová, tel. 775 317 757