„Práce na opravě silnice I/3 na obchvatu Velešína začínají,“ sdělil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Během oprav bude vyměněn kryt vozovky a opraven propustek. Dále pracovníci najaté firmy po obou stranách silnice vyčistí příkopy a obnoví nezpevněné krajnice. Celková délka opravovaného úseku je 3,1 kilometru.“ Oprava vozovky je samostatnou akcí Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitelem stavby bude firma EUROVIA CS, která ve výběrovém řízení vyhrála s cenou 27,7 milionu korun bez DPH. Práce by měly být dokončeny v polovině června.

To znamená, že v době od 6. do 18. dubna budou moci řidiči osobních vozidel opravovaný úsek s omezeními projet. Oprava se bude odehrávat po polovinách a doprava bude vedena po volné polovině vozovky. Nákladní vozidla nad 6 tun budou muset po celou dobu provádění stavebních úprav využívat objízdné trasy přes Český Krumlov. Dopravu v Krumlově tak opět čekají perné chvilky a kolony. Dá se předpokládat, že zvýšená intenzita provozu zpomalí průjezd městem, a to především na trase silnic I/39 směrem z Českých Budějovic a II/157 směrem na Kaplici.

„Můžeme očekávat kolony právě na křižovatce těchto dvou vytížených dopravních tepen. Řidiče proto prosím, aby se obrnili trpělivostí a na své cesty vyráželi raději s předstihem,“ apeluje na motoristy starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

O něco později u Velešína vypukne souběžně ještě druhá stavební akce, kterou je úprava křižovatky na vjezdu do Velešína. Obě akce spolu budou koordinovány.