My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Začátek petice s více jak čtyřmi tisíci podpisy je více než výmluvný.

„Jde o to, že postavení obcí v procesu rozhodování o tom, kde bude úložiště, se stále nezměnilo. Pořád máme jen příslib ministerstva průmyslu, že přes vůli občanů nepůjde. V zákoně ale nic zakotveno není,“ vysvětluje Edvard Sequens z občanského sdružení Calla.

Na Táborsku hrozí vybudování jaderného úložiště v lokalitě Božejovice, jistebnické osadě.

Otázka ukládání jaderného odpadu se znovu otevřela kvůli dnešní ustavující schůzi Pracovní skupiny pro dialog k úložišti. Z Táborska by v ní měl usednout jistebnický starosta Vladimír Mašek, který je zároveň členem petičního výboru, a starosta Nadějkova Zdeněk Černý. „Jdeme do toho proto, že by z této iniciativy mohla vzejít novela atomového zákona. Ta by pro nás mohla být zásadní,“ sdělil včera Deníku.

Ekologické organizace už zadaly právní analýzu, jejímž úkolem je připravit návrhy na změnu legislativy. Jedním je zapojení obcí přes projednávání Politiky územního rozvoje. Výhodou je, že by odpadla nutnost novelizovat další ustanovení stavebního zákona. Druhé řešení pracuje s vložením práva veta do atomového zákona.

„To by zabránilo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost vydat povolení k umístění úložiště bez souhlasu dotčených obcí. Právo veta dotčené obce v atomovém zákoně by navíc vyžadovalo jen minimální změny právních předpisů,“ míní Sequens.

Problém vyhořelého jaderného paliva nelze přesouvat na další generace. Zástupcům obcí a veřejnosti se však nelíbí způsob a podmínky, za kterých je u nás hlubinné úložiště hledáno.

„Nevidíme možnosti rovného dialogu a odmítáme diktát ze strany státních orgánů. Proto trváme na okamžitém zastavení současného procesu a nastavení nových, demokratických pravidel postupu pro výběr vhodné finální lokality,“ píše se v petici.

Jen samotné vytipování a s tím související obava z toho, že právě v jejich lokalitě bude jaderné úložiště vybudováno, brání obcím v jejich dalším rozvoji.
Petenti také apelují na to, aby se nezvyšovalo množství vysoceradioaktivních odpadů. Podle nich jsou plány na výstavbu nových jaderných bloků bez existence úložiště či jiného proveditelného řešení nezodpovědné.