V lokalitě Božejovice se zatím podloží zkoumat nebude. Tedy pokud se Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) bude řídit výsledkem čtvrteční schůzky se zástupci dotčených obcí.
Lokalitu zastupovali starostové obcí Jistebnice, Božetice, Nadějkov, Vlksice, Chyšky a členové osadních výborů Svoříže a Božejovic.
Právě Božejovice by podle projektu přímo sousedily s nadzemním areálem hlubinného úložiště. „Zasáhla by nás i veškerá související infrastruktura. Dali jsme jasně najevo, že s žádným průzkumem nesouhlasíme,“ řekl člen božejovického osadního výboru Jiří Popelka.
Za jasným stanoviskem všech zástupců obcí stojí i výsledky místních referend. Ta prokázala, že proti úložišti je přes 90 procent občanů.
„Dokud neproběhne referendum, které bude mít opačný výsledek, ani nemohu otočit. A ani nechci,“ ubezpečil nejen své občany starosta Nadějkova Zdeněk Černý.
Jistebnické zastupitelstvo vydalo na svém minulém zasedání dokonce usnesení o nesouhlasu s prováděním geologického průzkumu.
„Říkali jsme jim už dávno, že tu úložiště nechceme. A oni to pořád zkouší. Stát měl pět let na to, aby uzákonil obcím v tomto směru nějaké pravomoce. Neudělal to,“ shrnul starosta Vladimír Mašek.
SÚRAO bude zatím nesouhlas obcí s průzkumem respektovat. Ve své osvětě se chce ale obrátit na veřejnost.
„Chceme informovat širší veřejnost o tom, co znamená geologický průzkum a ujistit je, že souhlas s ním ještě není souhlas s vybudováním úložiště,“ upozornila mluvčí SÚRAO Lucie Steinerová.
Starostové byli na schůzce seznámeni s plánovaným postupem průzkumných prací. Ty by měly probíhat v období 2010 – 2015.
„Seznámili jsme je i s navrhovanými přínosy pro obce v případě, že budou souhlasit s průzkumem a s přístupem, kterým hodláme zajistit transparentnost prací,“ upozornila Steinerová.
Dodala, že starostové přímo na jednání veškeré návrhy odmítli a nechtěli o podmínkách ani přínosech jednat.
Po největší vlně odporu proti úložištím v roce 2004 tehdejší ministr průmyslu Milan Urban zastavil na dobu pěti let průzkum všech lokalit.
Letos platnost usnesení vlády končí. Zábrany padnou.
„Úložiště by mělo začít fungovat až v roce 2065. V té době už ale bude na nějaké protesty pozdě. Musíme něco podniknout, dokud to ještě jde,“ míní starosta Nadějkova Zdeněk Černý.