STAVEBNÍ ÚPRAVY

Starosta vysvětlil, proč v první školní den zamířil právě na „Sojčák“. „Školu jsem si vybral mimo jiné proto, abychom si prohlédli stavební úpravy, které se tu uskutečnily, a protože se Sojčáku jako celku chceme dlouhodobě intenzivněji věnovat,“ vysvětlil Štěpán Pavlík. Ten postupně vešel do obou prvních tříd a školním benjamínkům popřál, aby se jim v lavicích líbilo každý den, a aby si ve škole našli kamarády, kteří jim možná vydrží na celý život. „Z toho, že dnes prší a je pošmourno, si nic nedělejte, zítra bude lepší počasí a bude to veselejší,“ usmál se starosta.

HISTORIE ŠKOLY

Sídlištní ZŠ Helsinská byla otevřena 1. září 1982, v letech 2013–2014 prošla zásadní rekonstrukcí. Stěnové panely byly absolutně nevhodné pro pobyt dětí. Podle koordinátora komunikace s veřejností a médii Luboše Dvořáka spočívala výměna obvodového pláště v odstranění stávajících „boletických“ panelů, které obsahovaly materiály na bázi azbestu.

„Aktuálně v létě bylo ve škole dokončeno odvodnění základů sportovní haly, do které zatékalo. Mimo jiné se ochránila drahá palubovka, u níž hrozilo, že se začne vlnit,“ uvedl Luboš Dvořák.

Realizace odstranění havárie stála více než 2,8 milionu korun. Škola také brzy převezme stavební úpravy školního hřiště a opěrné zdi za 10,2 milionu korun.

Do třetice se školy týkala výměna rozvodů vody v pavilonu jídelny s náklady skoro 600 tisíc korun.

ZŠ Helsinská má aktuálně 492 dětí, do prvních tříd přišlo 49 dětí. „Jsou to hodně dívčí třídy, v každé z nich je sedmnáct děvčat,“ podotkla ředitelka Alena Heršálková.

Město Tábor zřizuje šest základních škol. Podle údajů po zápisech by do prvních tříd mělo nastoupit 302 dětí (ve 12 třídách). Čísla budou školy upřesňovat. Jak doplnil vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Radomír Kouba, loni nastoupilo 273 prvňáků do 13 tříd.