Čtyři sta let starou kulturní památku vlastní od roku 1993 Radmil Konvalinka a už do ní včetně nákupu a dvoumilionového přispění památkářů investoval přes 26 milionů.

„Radnici jsem koupil před mnoha lety. Bylo nutné ji neprodleně staticky zajistit a vybudovat nové střechy, v podstatě se nyní nachází ve stavu hrubé stavby,“ přiblížil.

Původně zde zamýšlel vybudovat ubytovací a kongresové centrum, ale grant na jeho výstavbu nevyšel.

JEDNÁNÍ V OUTU

Jednání o prodeji nemovitosti městu jsou v současné době v patové situaci. Podle starosty Víta Rady si město nechalo udělat znalecký posudek na celý objekt. „Odhadce stanovil cenu v místě a čase obvyklém, ta se bohužel neshoduje s představou vlastníka,“ upřesnil s tím, že jde o částku 8 milionů.

Radmil Konvalinka se však nevzdává „Jednání s městem jsem kvůli nízké nabídce prozatím pozastavil. Nechávám si zpracovat nezávislý znalecký posudek, abych od případných zájemců nepožadoval nepřiměřenou cenu,“ vysvětlil majitel.

Podle architekta Bohuslava Šenkýře, který se už dva roky snaží budovu zviditelnit, znalec najatý samosprávou opomněl zhodnotit provedené investice. „Město sice může podle zákona o obcích objekt koupit za vyšší částku, ale musí si rozhodnutí obhájit,“ zmínil.

Místostarosta Ladislav Sýkora je jednoznačně pro odkup. „Dle mého názoru je koupit objekt žádoucí. Nedokážu si představit, že by ho měl někdo cizí a udělal z něj nějakou komerční záležitost,“ podotkl již dříve.

Místní občany nadchly vize Bohuslava Šenkýře. „Je škoda nechat ladem tak velké prostory, ráda bych radnici viděla v rukou města. Vrátila bych sem kulturu. Objekt k tomu doslova vybízí, aby zde byla galerie i pivovar podle studie využitelnosti,“ řekla Helena Brůhová.

NOVÝ POHLED

Do návrhů budoucí podoby se nyní vložila mladá krev. Několik studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze se vizáží budovy zabývá v diplomových pracích.

„Veselí mi v dětství připadalo jako nejsmutnější z půvabných jihočeských měst. Na nádraží daleko a centrum přecpané auty. Dálnice hlavní provoz odvedla a město může být atraktivní i mimo letní sezonu, kdy kemp na soutoku Lužnice a Nežárky přiláká mnoho vodáků a po rovině přijede roj cyklistů,“ míní student posledního ročníku architektury Pavel Fuchs.

Jeho plány počítají s infocentrem, sálem, galerií i společenským využitím. Obnovuje cestu dvorem a na nádvoří umisťuje technologii pivovaru určenou exkurzím.

Zájemci o nemovitost se čas od času objeví, ale prodej vždy na něčem ztroskotá. „Měl jsem i variantu jednoho ze zájemců na vybudování relaxačního a ubytovacího centra pro seniory i turisty. Projekt pohořel na neochotě památkářů povolit kvůli členitosti objektu čtyři výtahy,“ sdělil Radmil Konvalinka.

GENIUS LOCI

Prodej zahraničním vlastníkům na výstavbu tržnice či ubytovny pro nepřizpůsobivé občany odmítá. „To místo má ducha a zaslouží si pěkné využití. Nakonec, pokud nenajdu vhodného kupce, radnici postupně opravím a třeba také přesvědčím manželku, aby sem přesunula svoji Malostranskou galerii,“ doplnil krajní řešení.