Jak informovala Mariana Havelková, referentka referentka infocentra, tato kulturní památka byla dlouhé tři desítky let v soukromém vlastnictví, ale využití se nedočkala. "Město během roku zajistilo digitální zaměření, stavebně historický průzkum, zprovoznění historických hodin a nyní i studii proveditelnosti," uvedla.

Autoři studie podle ní navrhují účelně využít Starou radnici nejen městem, ale také Domem dětí a mládeže a Střední odbornou školou ekologickou a potravinářskou, která s komplexem budov přímo sousedí. Na konci října 2023 projektant s architektem dokončili Studii proveditelnosti Staré radnice ve Veselí nad Lužnicí.

Stará radnice ve Veselí nad Lužnicí.
VIDEO: Veseláci řeší nákup Staré radnice i návrh nové lávky

"Záměr vedení města využít objekt nejen samo pro sebe, ale také pro potřeby střední školy a domu dětí, má nyní reálnou podobu. Studie prokázala a navrhla revitalizaci objektu tak, aby respektovala statut kulturní památky se zachováním historických částí a zároveň byl objekt účelně využit třemi subjekty," vysvětluje Mariana Havelková a pokračuje, že před zahájením zpracování studie vedení města jednalo s řediteli dotčených subjektů o jejich potřebách a budoucím rozvoji. Z jednání pak vyplynuly požadavky, se kterými autoři studie pracovali na využití objektu a předložili zajímavý koncept řešení.

Na využití budovy jsme se před volbami ptali i lídrů volebních kandidátek ve Veselí nad Lužnicí. Jejich dopovědi: Názory na nákup veselské Staré radnice se různí.

"Město jako takové by mělo využít pouze přízemí přední části komplexu budov. Zde by měla být dominantou slavnostní síň s provozním zázemím, dále pak městské infocentrum a kavárna, která by mohla mít přesah do slavnostní síně," přiblížila Mariana Havelková.

Stará radnice ve Veselí nad Lužnicí.
Veselští koupí za 20 milionů Starou radnici. Část by mohla sloužit i dětem

Návrh provozu Domu dětí a mládeže je alokován do prvního a druhého patra přední části budovy. Klubovny pro jednotlivé zájmové kroužky pak mají v prvním patře přesah do střední částí komplexu budov. Starosta města Vít Rada doplňuje, že přemístěním domu dětí a mládeže, který aktuálně sídlí v budově mateřské školy, se městu uvolní prostory a rozšíří tolik potřebou kapacitu o nová volná místa pro děti.

Prostory pro pivovarnictví

S budovou Staré radnice sousedící střední škola by využila střední a zadní část komplexu budov. "Stávající objekt školy lze propojit se Starou radnicí chodbou. Studenti by tak v rámci výuky mohli operativně přecházet mezi dvěma budovami. Škola by z komplexu Staré radnice získala sklepní prostory pro výuku pivovarnictví, v patře pak knihovnu a studovnu se zázemím. Původně zamýšlené rozšíření internátu školy není reálné především z pohledu potřeb vyšší kapacity, než Stará radnice nabízí," dodala.

Protože střední škola a dům dětí a mládeže jsou příspěvkovými organizacemi Jihočeského kraje, vedení města jedná o společné investici. Realizační náklady podle studie dosahují na 90 mil. korun, přičemž objemově by na město Veselí nad Lužnicí připadala 1/3 a na příspěvkové organizace Jihočeského kraje 2/3 celkových nákladů na revitalizaci objektu. Autoři studie, projektant Ing. Janoušek a architekt MgA. Zápotocký z firmy OGIVA s.r.o. umístili studii včetně doplňujících 3D obrázků a vizualizace na webové stránky zde.