Nové atletické dráhy s moderním tartanovým povrchem, vybudování technických sektorů a opravy přilehlých sportovišť se dočkal místní sportovní areál. Jeho slavnostní otevření se konalo uplynulou středu.
„Atletický oddíl už celou řadu let žádal o dotace na výstavbu nové dráhy, jak na Ministerstvu školství, tak jinde. Bohužel to dlouho nevyšlo, až v loňském roce. Trochu nám také pomohly povodně,“ nastínil starosta města Jaromír Novák.
Celá investice si vyžádala přes 11 milionů korun, z čehož zhruba sedm milionů korun činila dotace, které se město nakonec dočkalo a tři miliony sedm set tisíc dotace města. Projektu pomohl i Deník, a to částkou 400 000 korun. Stavba byla náročná na přesnost, hlavně nivelita, aby tam nikde nezůstala stát voda. Jako podklad je použit zvláštní asfalt, který propouští vodu. Náročné na přesnost bylo též vyznačení atletických drah.
Slavnostního otevření se zúčastnili kromě představitelů města i reprezentanti, kteří mimo jiné stanovili první rekordy dráhy. Stadion má parametry nejenom pro soutěže krajské úrovně, ale i mezinárodní. Nově byly vybudovány i technické sektory, například pro skok daleký, skok o tyči a hod koulí. Nyní je na místě možné provozovat prakticky všechny atletické disciplíny.
„Původně to bylo na tartan připravené, ale během času se to vyžilo, povodeň odnesla zbytek. Dráha je dnes certifikovaná čtyřstovka. Na ovál padlo z celkových nákladů zhruba sedm a půl milionu, zbytek pěněz na likvidaci ostatních škod a opravu celého areálu,“ vysvětlil vedoucí TVZ TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Radim Heřman.
Stadión najde využití, nejen pro atletické oddíly, ale všechny oddíly TJ Lokomotiva a zkrátka nepřijdou ani veselské školy.