CZECH  Stability Award:
• Hodnocení Czech Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční bonitu firmy.
• Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde nejlepší možné hodnocení je AAA. To získala Nemocnice Tábor, a. s.
• Certifikát deklaruje stabilní společnost s vysokou pravděpodobností plnění závazků z obchodního styku, vysokou návratnost investic, nízké úvěrové riziko a minimální riziko úpadku.
• Czech Stability Award vyhlašuje Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100.

Jak sdělil za vedení nemocnice předseda představenstva Ivo Houška, certifikát je pro pracovníky zároveň i závazkem. „Hodnocení a certifikát CZECH Stability Award je pro nás potvrzením dosahovaných výsledků a současně i závazkem do budoucnosti, protože stabilita není daná jednou pro vždy," zhodnotil.

Listinu získávají společnosti, jež mají vysokou pravděpodobnost plnění obchodních závazků, minimální riziko úpadku či vysokou pravděpodobnost návratnosti investic. Nemocnice Tábor dosáhla nejvyššího stupně hodnocení AAA, tedy excelentní.

Umí to s penězi

Na jaře vždy společnost Bisnode vyhlašuje nejstabilnější firmy podle toho, jak dlouhodobě hospodaří. „Firmy musejí dokázat, že mají alespoň tři roky stabilní finance, musí publikovat finanční výkazy a poskytovat o sobě informace a na základě toho je porovnáme v rámci republiky a sektoru," vysvětluje ředitelka PR oddělení Petra Štěpánová s tím, že do scoringového modelu se dostane všech 300 tisíc firem a dva miliony živnostníků, které v republice podnikají. Na certifikát dosáhne tři až pět procent z nich a pouze půl procenta společností, které u nás poskytují zdravotní péči.

Díky certifikátu se na první pohled chlubí svojí spolehlivostí. „Zvyšuje také důvěryhodnost na trhu vzhledem k pacientům a široké veřejnosti," sdělila Petra Štěpánová, co Stability Award přinese. „Hodnotíme ekonomické ukazatele. Ocenění není o kvalitě péče, která je tady ale velmi dobrá," upřesnil její kolega Michal Nosek.

Ivo Houška oceňuje, že snaha pracovníků není bez povšimnutí: „Daří se nám držet nemocnici finančně stabilní, a je vidět, že na to tak pohlížejí kromě Jihočeského kraje i nezávislé firmy," sdělil.

Úspěch neopomenula ani první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská, která Ivo Houškovi při předávání CZECH Stability Award nadělila sladkou odměnu.