Jak říkají místní, v minulosti byly Vesce jen zrníčkem na mapě, snad proto tu sbor vznikl až po válce v roce 1946. To už ale 20 let fungoval v Čerazi, a od roku 1932 i v Mokré, které dnes pod Obecní úřad Vesce spadají.

Prakticky od založení disponoval každý sbor vlastní požární stříkačkou. V Čerazi nejprve hasila požáry stříkačka koňská, ve Vesci PS 8 a v Mokré legendární „marovka", skvělý bojovník v soutěžích. Zejména ženy z Čeraze s touto stříkačkou zaznamenaly první soutěžní úspěchy. Tyto časy ale už odvál vítr.

Mají vlastní trenérku

„Družstvo žen už dnes nemáme, z pětačtyřiceti zaregistrovaných členů je mezi námi jen jedna. Jana Pavlíková je zároveň i naší trenérkou," upřesňuje pětadvacetiletý starosta sboru Jan Srnec. A dodává, že jim umí dát pořádně do těla, zvláště před soutěžemi je mučí i třikrát v týdnu.

Právě díky výsledkům v požárním sportu se Vesce dostaly do povědomí širokému okolí. Mládež se několikrát kvalifikovala do krajského kola a stejně dobře si vedli i muži. Jednoznačně nejúspěšnějším rokem v historii místního sboru byl rok 1976: dorostenci vybojovali 4. místo v národním kole v Plzni. Jen o vlásek tato historická událost unikla družstvu žen, které své reprezentování ve zmiňovaném roce ukončily 2. místem v krajském kole.

Na tento úspěch se v dalších letech snažilo navázat několik generací mladých hasičů. Od roku 2007 se družstvo mužů pravidelně zúčastňuje různých soutěží. Díky podpoře obce se podařilo modernizovat staré vybavení a zvýšit tak konkurenceschopnost družstva při soutěžích.

Kluci se následně dokázali v letech 2011 až 2014 probojovat z okrskových kol v kategorii mužů do kol okresních, v nichž se umístili dvakrát na 6. místě, jednou na 4. a jednou dokonce dosáhli na stupně vítězů v podobě třetího místa. Se střídavými úspěchy se účastní i Táborské hasičské ligy a Jihočeské hasičské ligy.

„S členskou základnou problém ani nemáme, dokonce u nás převládá věková skupina 18 až 25 let," naznačil starosta, kde je jejich silná stránka.
Ve vesnici obnovili nejen sportovní tradici hasičů, ale i společenskou. Po dlouhé pauze se v roce 2012 vrátili na taneční sál a uspořádali první novodobý hasičský ples. Letos se při muzice sejdou 13. února v místním kulturním domě. Kdo si chce zatančit, může dorazit na osmou večer.