Celostátní akce se uskuteční devátým ročníkem v době od 24. do 27. května ve 27 městech celé České republiky. Smyslem akce je upozornit veřejnost na činnost dětských a mládežnických sdružení. Na Bambiriádě se každým rokem představí přibližně stovka organizací.

Rozmanitost a lidská práva

Čtvrtý táborský ročník Bambiriády zdůrazňuje rozmanitost a lidská práva. Slavnostní zahájení akce se uskuteční ve čtvrtek 24. května na náměstí T. G. Masaryka v Táboře v 10.00 hodin. Program následujících dnů se bude konat na náměstí T. G. M. a Tržním náměstí v Táboře a na náměstí T. Bati v Sezimově Ústí.
Bambiriáda 2007 se se svým mottem připojuje k evropské kampani na podporu lidských práv, rozmanité společnosti a spoluúčasti mladých lidí na jejím fungování.
„Mnohá sdružení dětí a mládeže se účinně zabývají integrací vrstevníků se sociálními či zdravotními handicapy, většina je „praktickou laboratoří“ výkonu občanských práv a ti, kteří jimi prošli, jsou pak aktivnější ve společnosti,“ řekl Pavel Trantina, předseda České rady dětí a mládeže. „Každý jsme jiný, ale všichni máme stejná práva. U dětí to znamená i právo na účelné trávení volného času“, dodává.
V programu táborské Bambiriády nechybí prezentace jihočeských infocenter pro mládež, klubu Logiků Tábor, 1. Kiwa Junior Tábor, 19. PS Pionýru Tábor, Vodní záchranné služby v Soběslavi, ukázky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, doprovodné programy, zaplněné účastí mnoha zájmových klubů a organizací, hudebních skupin a zábavních spolků.
Pořadatelem Bambiriády 2007 je Česká rada dětí a mládež s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V Táboře je to pak DDM Tábor, ICM Tábor, GNF Jč, MěXus Sezimovi Ústí a město Tábor.