V březnu byl díky němu představen 3D model Tábora. Nyní připomíná další historické výročí: před 600 lety husité vypálili Sezimovo Ústí.

Přesně před šesti sty lety, 30. března 1420, byla jednorázově a násilně ukončena historie středověkého poddanského města Ústí. Zastánci husitství město pobořili, zapálili a odešli do právě vznikající husitské pevnosti – později města Tábor. Díky rychlému zániku zůstalo v podzemí zakonzervováno obrovské množství informací o podobě středověkého města a životě jeho obyvatel. Pro unikátnost zachovaných stratigrafií a archeologických nálezů někteří odborníci nazývají Sezimovo Ústí „českými Pompejemi“.

Tábor získal darem digitální model centra města.
VIDEO: Tábor získal darem digitální model centra města

Lokalita je podle předsedy spolku Naše historie Jiřího Šindeláře archeologicky zkoumána s přestávkami již více než jedno století. "My nechceme touto virtuální výstavou nebo procházkou opakovat ty obecně známé historické údaje. Chceme zájemcům o historii přiblížit několik zajímavých a významných detailů, které se podařilo zjistit v rámci archeologických výzkumů v posledních letech," upřesnil.

Archeologický průzkum v Klášterní ulici v Sezimově Ústí I.
Archeologové odkryli pohřebiště a klášter

Autoři virtuální výstavy Jiří Šindelář a Rudolf Krajíc představují veřejnosti výsledky své práce a také ukazují jakou proměnou prošla archeologie v posledních letech. "Jen díky spolupráci odborníků z nejrůznějších historických, přírodovědných i technických oborů dnes dokážeme ze země vyčíst mnohem víc informací a postupně tak objevujeme dávno zapomenuté příběhy a skládáme střípky poznání ze života našich předků," naznačil Jiří Šindelář.

Klášterní ulice v Sezimově Ústí odhalila svou historii, archeologové i antropoložka stále zkoumají lidské ostatky i zdivo kláštera.
Půdorys kláštera vyskládali z kostek

Zájemce o historii se může podívat na to, jak ve výkopu pro inženýrské sítě vypadá zaniklý středověký dům, kanalizace, studna nebo třeba žumpa. "Díky moderním technologiím se podařilo přesně lokalizovat relikty nejstaršího dominikánského kláštera u nás a vytvořit jeho půdorysnou rekonstrukci," popsal závěrem.

Odkaz na virtuální výstavu:

http://inqooltest.libj.cas.cz/view/Sezimovost30bezna14202020-03-29T224704595Z