Trvalo to o mnoho déle, než jsme si představovali při prosazování dálnice D3 do programu výstavby dálnic vlády ČR do roku 2010, když jsme podpisy 55 senátorů a poslanců dokázali v roce 1998 vládu přesvědčit, že je potřeba dálnici D3 stavět.

Na táborském okrese byla dlouhodobě vůle starostů a zastupitelstev stavět dálnici D3 ve stopě která je dnes zprovozněna. Byly však dlouhodobě urputné snahy ministerstva životního prostředí (v čele s náměstkyní Tylovou) zabránit výstavbě. Jelikož nemohli odmítat výstavbu D3 jako takovou, snažili se opakovanými pokusy měnit trasu zpochybňováním té, která byla zakotvena v územních plánech všech obcí a měst v táborském okrese a navrhovali neustále jiné a jiné trasy.

Bylo jich až 10 a znamenaly několik let zpoždění přípravy. Nakonec se vždy podařilo vrátit se k té původní trase, zpracované odborně projektanty a odsouhlasené zastupitelstvy v územních plánech.

Na území českobudějovického okresu to bylo horší. Zde byly názory různých představitelů o trase rozdílné, příprava se zadrhla také na omezeních prosazených ministrem dopravy Vítem Bártou. Naštěstí se podařilo vedení ministerstva přesvědčit, že by se D3 mohla stavět jako partnerství soukromého a státního sektoru (tzv. PPP projekt) a tak alespoň prostředky potřebné na přípravu, na projekty a řízení, zůstaly v rozpočtu.

Když se konečně shodly samosprávy, projektanti a další zainteresované instituce v českobudějovickém okrese, mohlo dojít ke stanovení trasy a díky tomu k pokračování přípravy. Jelikož byla D3 zařazena mezi hlavní trasy evropských komunikací, je možné čerpat na její výstavbu evropské peníze, stát jen kofinancuje výstavbu ze svého rozpočtu a tak mohli být vysoutěženi dodavatelé a stavba byla postavena.

Díky tomu máme alespoň dálnici mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Sluší se ještě připomenout, že se v současné době staví další dva úseky dálnice D3. Úsilné -Hodějovice a Hodějovice - Dolní Třebonín, cca 18 kilometrů, které by za dva, tři roky mohly být zprovozněny.

K hraničnímu přechodu do Rakouska pak ještě zbývají úseky Třebonín - Kaplice, Kaplice - Nažidla a Nažidla - Dolní Dvořiště. Tyto úseky jsou v přípravě už poměrně daleko a mohly být ještě dál, kdyby dle evropských směrnic nepotřebovali nové posouzení vlivu na životní prostředí, EIA.

Můj odhad dokončení dálnice D3 až na hranice je rok 2028. Ve středočeském kraji je situace s přípravou stavby D3 mnohem horší. Pět úseků D3 v tomto kraji má sice EIA, žádný však nemá územní rozhodnutí, neprobíhají výkupy pozemků. Dalším problémem je, že řada obcí se vymezuje proti trase dálnice D3, která je schválená vládou.

Sice říkají, že jsou pro stavbu dálnice, ale ne u nich. V případě vyhovění požadavkům a přesunu trasy se okamžitě objeví požadavky jiné a tak pořád dokola. Sdružení pro výstavbu D3 a D4, zapsaný spolek, se snaží zprostředkovávat veřejnosti i zastupitelům informace o procesu přípravy a výstavby a také setkávání s odpovědnými představiteli ŘSD, projektanty a zhotoviteli.

Výsledkem projednávání by měl být konsenzus všech zúčastněných. Úplného zřejmě nikdy dosáhnout nejde, veřejný zájem by měl ale být ctěn.

Mgr. Pavel Eybert, předseda spolku pro výstavbu D3 a D4