Naopak. „Nový fluidní kotel umožní obcím na Táborsku ekonomicky a ekologicky nakládat s komunálním odpadem. Umožní přeměnit na energii až 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně a vyřeší nemožnost ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách po roce 2029," vysvětluje přínosy mluvčí C-Energy Miroslav Beneš.

Jak upřesňuje, nový kotel v Plané nahradí dva stávající kotle v areálu bývalé Teplárny Tábor, které spalují hnědé uhlí, topný olej a hnědouhelný dehet. „Přestože již dnes využívá C-Energy tyto kotle v nejmenší možné míře a většinu tepla dodává z ekologického zdroje v Plané nad Lužnicí, bude i odstavení těchto dvou kotlů významným ekologickým přínosem pro region," vyzdvihuje.

Radiátor, ústřední topení - Ilustrační foto
Ceny tepla se budou zvyšovat, o kolik, to zatím není jisté

„Ještě před deseti lety bylo nutné pro výrobu tepla pro táborskou aglomeraci spálit více než 300 tisíc tun uhlí ve zdrojích v Táboře a v Plané nad Lužnicí. V Plané jsme zastavili spalování uhlí v srpnu 2022, využití směsného komunálního odpadu nám umožní zbourat staré kotle v Táboře a instalovat zde moderní plynový zdroj pro dodávku tepla a elektrické energie ve špičkách spotřeby,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Záměr má nejen ekologické, ale také ekonomické přínosy. Na rozdíl od zemního plynu i odpadní štěpky je směsný komunální odpad lokálním zdrojem, u něhož nehrozí velké cenové skoky. „V mixu zdrojů pro výrobu tepla a energií na Táborsku tak do budoucna bude směsný komunální odpad důležitým stabilizačním prvkem,“ doplnil Ivo Nejdl.

Na místě nejsou podle mluvčího společnosti ani obavy z toho, že by provoz spalovny obtěžoval okolí. „Součástí technologie nového fluidního kotle bude nejmodernější vícestupňové čištění spalin, které s rezervou zajistí spolehlivé splnění všech přísných emisních limitů daných nejnovější českou i evropskou legislativou," ujišťuje obyvatele.

Energoblok v Domoradicích.
Spalovna odpadu v Krumlově? V Domoradicích ho chtějí pálit 80 tisíc tun ročně

A doprava? Podle současných plánů si má spíše polepšit. „Směsný komunální odpad z táborského regionu dnes převážně končí na skládkách v Želči, Hrádku u Pacova a ve Voticích. Pro minimalizaci dopravní zátěže v táborské aglomeraci již vybudovala C-Energy novou komunikaci, která spojuje průmyslovou zónu v Plané nad Lužnicí s přivaděčem od dálnice D3. Naprostá většina vozidel s odpady díky tomu pojede z dálnice rovnou do průmyslové zóny a významně se tak sníží dopravní zátěž v Plané nad Lužnicí, přes kterou dnes projíždějí svozová vozidla na skládku v Želči," nastiňuje Miroslav Beneš.

V novém kotli by měly končit pouze ty odpady, které nelze opětovně využít nebo recyklovat. Jeho provoz se bude moci přizpůsobit množství odpadu, který budou města a obce produkovat, ať už ho přibude, nebo se lidé naopak zlepší v třídění. Je schopen efektivně spalovat 16 - 50 tisíc tun komunálního odpadu ročně.

„V případě včasného získání všech potřebných povolení plánuje C-Energy Planá zahájit zkušební provoz nového kotle v roce 2026. Běžný provoz by pak zařízení mohlo zahájit v roce 2027," dodává Miroslav Beneš k časovému výhledu. Ten finanční mluví o investici 2,1 mld. korun, část nákladů pokryje dotace z modernizačního fondu.