Zakladatelem tohoto ojedinělého projektu je předseda představenstva Nemocnice Prachatice a člen představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Michal Čarvaš. „Myšlenkou akce je představit studentkám a studentům, kteří si vybrali jako svoji budoucí profesi „práci sesterskou“, konkrétní jihočeskou nemocnici a v ní modelací skutečných situací v reálném prostředí prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů je navazující galavečer s vyhlášením výsledků, předáním cen a zábavným programem, kam samozřejmě srdečně zveme kromě studentek a studentů i další hosty a pedagogický doprovod soutěžících z jednotlivých škol. Vážíme si jejich práce a celou akci děláme pro ně,“ sdělil Michal Čarvaš.

Jihočeská sestřička „putuje“ od roku 2015 po jihočeských nemocnicích. První ročník se konal v prachatické nemocnici, druhý v českokrumlovské, třetí v písecké a čtvrtým hostitelem byla nemocnice strakonická. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První soutěžní kategorií jsou studenti třetích ročníků VOŠ a VŠ, obor všeobecná sestra a porodní asistentka a za druhou kategorii soutěží studenti čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ, obor praktická sestra. Všech 56 soutěžících studentek a studentů se letos sejde v Táboře.

V sobotu 12. října v 9.30 hodin ředitel Nemocnice Tábor Ivo Houška soutěž zahájí. Od deseti hodin pak týmy každých patnáct minut navštíví jednu z dvanácti dovednostní disciplín, kterou pro ně zdravotníci táborské nemocnice připravili. A jaké že disciplíny soutěžící čekají? Tak například: Nejen ženské křivky jsou krásné… Ještě, než zavoláme ARO… Kdo maloval ty obrázky? Děti nenosí čáp… Pacientovo tělo neposlouchá… Co se za jednotlivými názvy skrývá za dovednost, studenti mnohdy zjistí až při samotné návštěvě disciplíny.

Od osmnácti hodin je v hlavním sále hotelu Palcát připraven pro všechny soutěžící i hosty společenský večer s vyhlášením výsledků. V průběhu večera vystoupí malé břišní tanečnice z taneční skupiny Jumanah, k poslechu i tanci zahraje zcela klučičí kapela Dětský pokojíček. Módní přehlídka historických zdravotnických uniforem nás provede od 19. století až po současnost. Chybět nebude ani zábavný fotokoutek. Moderátorem a zároveň djem bude již tradičně Roman Anděl z rádia Kiss.

Martina Janouchová