Mnozí Tábořané se pozastavují nad tím, proč dřevěné posezení a kamenné molo zrekonstruované a cenami ověnčené Sokolské plovárny zjara mizí pod vodou, aby se po nějaké době zase vynořily a následně sloužily svému účelu.

Vedoucí odboru životního prostředí Jana Daňková tvrdí, že plovárna je každoročně zatopená, protože byla navržena bez ohledu na kóty stanovené na Jordánu. „Pokud chceme dosáhnout potřebné hladiny na koupací sezónu, musíme již nyní zadržovat vodu z povodí,“ uvedla. „Na jaře je tedy potřeba zachytit objem vody z Košína, kde dochází k jarnímu výlovu, protože dokud se nenapustí Košín, je přítok do Jordánu téměř nulový nebo nedostatečný,“ vysvětlila. Hladina Jordánu kulminovala i díky srážkám 17. března. Od té doby poklesla o celých 30 centimetrů. „Pokud bude sucho jako předchozí roky, dojde už jen k poklesu hladiny,“ zmínila.

OBAVY JSOU ZBYTEČNÉ

Radní Jiří Fišer, bývalý starosta Tábora a zároveň vodohospodář, slýchá dotazy, proč je část Sokolské plovárny zaplavená, každoročně. „Obavy, že je to celé nějak špatně, jsou zbytečné. Kamenné molo zde koresponduje s bezpečnostním přepadem. To znamená, že kopíruje průměrnou úroveň hladiny a zohledňuje stav, který je obvyklý v létě, kdy z něj lidé skáčou nebo vstupují do vody,“ vysvětlil.

Podle něj vůbec není třeba, aby tato oblast byla nad hladinou stoleté vody. „Pak by molo bylo zase strašně vysoko nad běžnou úrovní hladiny v letních měsících,“ dodává a rovnou se vyjadřuje k potopenému dřevěnému posezení. „Pokud je dřevo dlouhodobě zatopené vodou, tak mu to vadí méně, než když na něj obden prší, potom vysychá a zase zmokne a opět vysychá,“ zakončil.

POŠKOZENÉ MOLO

Také jednatel společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT) Jan Benda potvrdil, že voda zaplavené posezení nepoškodila. Přesto TZMT jako správce Sokolské plovárny musí řešit škody, které za sebou vzedmutá hladina zřejmě zanechá. „Voda nám pravděpodobně poškodila molo, kde jsou přes léto přivázané lodičky,“ konstatoval. „Uvidíme, jestli přijdeme na nějaký mechanismus, který by zajistil, aby se molo vzdouvalo a klesalo s hladinou, když jsou výkyvy takto veliké,“ zamýšlel se.

NÁDRŽ Z 15. STOLETÍ

Jordán musí splňovat několik požadavků současně. Je vodárenským zdrojem, slouží rybářům i rekreantům. Byl vybudován už roku 1492 a je tak nejstarší údolní nádrží u nás. Nádrž o výměře zhruba 50 hektarů podstoupila mezi lety 2011 až 2014 rozsáhlou obnovu za téměř půl miliardy korun. Tehdy došlo k odbahnění, zpevnění hlavní hráze i realizaci spodní výpusti. Nalezeno zde bylo 712 kusů různé munice, dále 54 kilogramů pěchotní munice a 12 kilogramů trhaviny. Archeologové v bahně Jordánu objevili tři tisíce let starou keramiku nebo část lidské stehenní kosti, která zde ležela přes 30 let.

Obnovená Sokolská plovárna byla otevřena v roce 2015, o dva roky později sklidila úspěch v odborné soutěži PRESTA. Oceněna byla za zdařilou obnovu dříve zchátralého stavu. V roce 2018 pak získala 14. místo v soutěži, která byla součástí výstavy Má vlast cestami proměn.