Soběslavští zastupitelé se na svém posledním zasedání rozhodli přijmout darem od římskokatolické církve kostel svatého Marka.

Na rozdíl od kostelů svatého Petra a Pavla či kostela svatého Víta, jež stojí na náměstí Republiky, tento původně hřbitovní kostel už liturgickým účelům dávno neslouží.

Kostel svatého Marka má za sebou více než třísetletou historii. Původně sloužil jako hřbitovní kostel, od roku 1968 pak byl jeho mobiliář uskladněn v táborském Husitském muzeu.

Už na začátku devadesátých let přitom požádalo město místní farnost o poskytnutí kostela.

„Městský úřad uzavřel s farností smlouvu o bezúplatném užívání kostela. Tím vznikla Galerie svatého Marka, ve které se pravidelně pořádají koncerty, výstavy či se tu oddávají svatebčané,“ vysvětlila již dříve vedoucí odboru správy městského majetku Věra Hanzalová.

Nyní se po podpisu darovací smlouvy kostel stane majetkem města, církev si pouze vyhradila možnost jej příležitostně využívat k činnostem souvisejícím s jeho původním historickým posláním.

Jak uvedl soběslavský páter Jan Hamberger, půjde o výjimečné příležitosti.

"Přestože se nyní kostel sv. Marka stane majetkem města, chceme v něm zachovat tradici duchovního a kulturního programu. Chystáme se kostel využívat například při oslavách svatého Marka či při Noci kostelů,“ potvrdil Jan Hamberger s tím, že půjde maximálně o deset akcí ročně. Kostel tak bude dál sloužit především jako galerie.