Petiční výbor prostřednictvím Pavla Pláta představil svá stanoviska a odevzdal archy s 1800 podpisy přímo do rukou starosty Jindřicha Bláhy (ODS a NK). „Mluvím za všechny podepsané, projekt průmyslového areálu u dálnice D3 vnímáme jako problém,“ zmínil Pavel Plát s tím, že denně tudy může podle studie a uvedených hraničních hodnot projet až 1600 kamionů a 1100 osobních aut.

„Znamená to výstavbu čtyř spedičních hal o výšce patnácti metrů, které zásadně změní panorama Soběslavi,“ dodal s tím, že navíc 1300 pracovních míst může mít vliv i na příliv agenturních pracovníků. „To je všechno zátěž pro město i jeho obyvatele. My bychom si přáli, aby zóna byla spíše přínosem než-li problémem,“ vysvětlil.

PŘEDSTAVENÍ CHYBĚLO

Podle starosty Jindřicha Bláhy investor podcenil počáteční jednání. „Byli jsme domluveni na veřejném představení začátkem března, to se bohužel neuskutečnilo ani jinou formou,“ upřesnil. Město se dle jeho slov snažilo předat informace alespoň prostřednictvím webu a měsíčního zpravodaje.

V úterý 7. července by se mělo uskutečnit jednání petičního výboru se zástupcem investora. Krajním řešením se může stát i stavební uzávěra. „To až v případě, že by nedošlo k dohodě,“ uvedl Jindřich Bláha, že záležitosti se budou věnovat i na zářijovém zastupitelstvu. „Nyní je vše v procesu příprav a vyhodnocování vlivů na životní prostředí,“ doplnil.

Petr Král (Piráti pro Soběslav) podotkl, že základním problémem je nedostatek záruk. „Realizace může být jiná než projekt. Před třemi lety byl schválen prodej zainteresovaných pozemků, už tenkrát zazněla věta, že zájmem města je vybudovat výrobní prostory,“ řekl, že by rád znal právní možnosti ovlivnění výstavby.

Jiří Klíma (Nezávislí a Top 09) navrhl dva body, které zastupitelé v závěru jednání schválili: Zastupitelstvo ukládá radě města jednat s petičním výborem, rada města bude informovat o jednání s petičním výborem a investorem.

ZVYŠÍ KRIMINALITU

Gabriela Pospíšilová z Chlebova si připravila s kolegy z petičního výboru Petrem Maté, Janem Židem, Martinem Kákonou či Milošem Bučinským emotivní vystoupení. Vyčíslili také, že z osady podepsalo petiční archy celkem 113 obyvatel. „Vážím si všech, kteří se odvážili tímto způsobem vyjádřit protest proti záměru. Nejvíce se obávám stropu počtu zaměstnanců. V Soběslavi můžeme být pyšní na nízkou nezaměstnanost, pracovníci schází v Plané i Veselí nad Lužnicí, všechna tyto místa pokrývají agenturní brigádníci, kteří přináší vyšší míru kriminality,“ přiblížila možný důsledek realizace projektu.

CHYBÍ PROPOJENÍ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Chlebovské pálí nebezpečné spojení pro děti, chybějící chodník či cyklostezka. „Takové zabezpečení schází více než deset let, slibů se nenajíme. Zkusili jste si jít někdy ze Soběslavi do Chlebova pěšky? Kdyby ano, zjistili byste, že je to adrenalinový zážitek,“ upozornil Petr Maté s tím, že své děti tudy samotné nepouští, protože je má rád.

Jan Pehe dokreslil situaci tím, že na 20 hektarech, kde má obří areál vyrůst, by se vypěstovalo 600 tun brambor nebo 120 tun obilí ročně. „Podobné haly byly postaveny v Týně nad Vltavou a do dnes jsou prázdné. Nikdo tam nic nedělá,“ doplnil příklad z okolí, kde záměr nevyšel.

Hana Kovářová dodala, že půda je důležitá, protože lidé jsou z ní živi. „Je to šílenství v současné době povolit takovou stavbu, měly by se využívat již zastavěné plochy,“ uvedla s dovětkem, že pozemky se před třemi lety prodávaly pod cenou. „Když už, dala bych je raději na rozvoj řemesel, vzdělávání, aby se zde něco vyrábělo. Obří sklad s hotovými předměty není vhodným řešením,“ přiblížila svůj názor.

UZEMNÍ PLÁN POČÍTÁ S LOKALITOU

Město má průmyslovou zónu v územním plánu mezi dálnicí a železnicí několik let. „Je to jediné místo v Soběslavi, kde je možný rozvoj podnikání, je možné, že stávajícím firmám nebudou stačit kapacity a budou hledat nové lokality,“ argumentoval starosta.

Na jednání dorazil i zástupce developera Milan Hulínský, který měl pro přítomné jen stručné vyjádření. „Jsme připraveni poskytovat petičnímu výboru i občanům informace, o které bude zájem,“ sdělil manažer pro komunikaci společnosti Exprin Property.