Na programu bylo schválení rozpočtu města na příští rok, svěření úkolů novému místostarostovi, stanovení odměn neuvolněným členům a mnohé další.

ROZPOČET 2019

Příjmy činí 173 361 490 Kč. Předpokládané výdaje je převyšují a jsou 200 927 300 Kč.
Rozpočet na rok 2019 je koncipován jako schodkový, se saldem ve výši -27 565 810 Kč.

Rozpočet je koncipován jako schodkový. „Schodek ve výši 27 milionů je způsoben zařazením dlouhodobě plánovaných investičních akcí. Bude pokryt ze zůstatků volných finančních prostředků města vytvořených z úspor hospodaření let minulých,“ informovala v komentáři jeho návrhu Lucie Krejčí z finančního odboru města.

Příjmy v příštím roce narostou zejména v oblasti daně z příjmů a DPH, a to především vlivem příznivého ekonomického vývoje. „V oblasti kapitálových příjmů město plánuje prodej dalších pozemků v lokalitě Svákov. V rámci dotačních vztahů získá dotace 32 milionů korun,“ doplnila další plusové položky v rozpočtu.

INVESTICE DO MAJETKU

V plánu mají Soběslavští investovat do školských zařízení, dokončit opravu ulice Na Pískách, zateplit zimní stadion a koupí i novou rolbu na led. Pokračovat hodlají v rekonstrukci domu čp. 1 na náměstí, v projektu nové smuteční síně či opravit tenisové kurty. Městská policie dostane nový vůz a chystá se nástavba senior domu.

Lenka Pospíšilová