Proti její stavbě tak již loni vznikla petice, kterou podepsaly více jak dvě tisícovky lidí.

Průmyslová zóna má vyrůst na ploše téměř 213 tisíc metrů čtverečních. Zastavěné území má přitom zabírat 75 tisíc metrů čtverečních, zeleň pak 81 tisíc metrů čtverečních. Podle upraveného projektu byla výška hal snížena na 12,5 metru. Denně by do průmyslové zóny mělo přijíždět zhruba 300 nákladních vozidel. Počítá se i s 384 parkovacími místy.

Rozhodovat se bude o dvou otázkách:
1. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?“.
2. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?“.

Projektový management má pro záměr investora Jiřího Tomeše na starosti pražská společnost Exprin Property.

Část obyvatelstva Soběslavi chce referendum o areálu u D3, firma projekt mění. Foto: archiv Exprin Property
Referendum v Soběslavi kvůli průmyslové zóně bude za rok, rozhodl krajský soud

„Do záměru jsme se snažili kompletně zapracovat připomínky města, petičního výboru i zjišťovacího řízení EIA,“ zmínil již dříve jednatel Exprin Property Petr Prokop a dodal, že mimo jiné dokoupili v severní části území i 10 tisíc metrů čtverečních a použili je na rozšíření zeleně.

Problémy ovšem vznikly i s termínem referenda, zastupitelstvo totiž bylo proti konání v termínu komunálních voleb a chtělo je uspořádat dříve, v jiném termínu. Člen přípravného výboru referenda Zdeněk Rux však na soběslavském zastupitelstvu 22. září loňského roku avizoval, že pokud zastupitelé schválí konání referenda na začátek listopadu, obrátí se přípravný výbor opět na právního zástupce a soud, a tak se také stalo. „Prioritou je zájem občanů, aby měli možnost se vyjádřit a zájem pořadatele, tedy města, aby byla účast co nejvyšší,“ vysvětlil Zdeněk Rux.

Jednání soběslavský zastupitelů a prezentace přepracovaného projektu průmyslové zóny.
V Soběslavi se strhla slovní přestřelka, důvodem byla průmyslová zóna

Krajský soud odmítl argumentaci města a dal zapravdu přípravnému výboru referenda.

"Soud neuznal argument města, že mají-li občané skutečný zájem, udělají si dvacet minut čas, aby došli do nejbližší volební místnosti a vhodili do urny svůj hlas. Zmínil mimo jiné, že účast občanů na správě věcí veřejných má přednost před jinými zájmy a zdůraznil také, že město už jednou nedůvodně blokovalo snahu o vyhlášení referenda," uvedli členové spolku Naše Soběslav na sociální síti.

Soběslavští tak budou rozhodovat o průmyslové zóně v řádném termínu letošních komunálních voleb, tedy v pátek a sobotu. Má-li být referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných voličů. V případě Soběslavi to znamená kolem dvou tisícovek lidí.