K historické budově ZŠ Komenského z roku 1372 podle ředitele Jana Holase přibyla výtahová šachta. „Výtah se vybudoval zvenku, protože to byl nejjednodušší zásah,“ vysvětlil. Využívají ho hlavně zranění. „Usnadňuje stěhování školníkovi, kdy nemusí věci nosit po schodech. Využívají ho také děti po úrazech, už jsme tu měli zlomenou nohu a výrony kotníku, žádný vozíčkář u nás nestuduje,“ upřesnil.

RENOVACE UČEBNY

Žáci získali také moderní učebnu přírodních věd. „V ní se vyučuje fyzika a chemie. Došlo k výměně podlahy, rozvodů elektřiny, vybavení i softwaru,“ zmínil Jan Holas.

Díky novým tabletům, pomůckám i interaktivní tabuli se zvýšila kvalita vzdělávání. „Děti mohou pracovat s digitálními technologiemi, provádět měření, experimentovat a získané informace porovnávat a vyhodnocovat,“ objasnila zástupkyně ředitele Jana Smíšková.

Investice vyšla na téměř 4,5 milionu, 90 procent částky financovala dotace z programu IROP, zbytek městský rozpočet. V rámci akce děti získaly i venkovní posezení před školní družinou.

Každý rok se snaží školu vylepšit. „Chceme dokončit úpravu druhého stupně, chodby a schodiště a zkusit dotační výzvu na vybavení počítačové učebny, které nám zastaralo a již nevyhovuje,“ naznačil Jan Holas.

Podle místostarosty Pavla Lintnera se nyní stavební ruch přesunul na „Nové školy“. „V prostorách zahrady se zde momentálně buduje učebna přírodních věd. Součástí akce je i sociální zázemí, které se bude nacházet uvnitř budovy,“ popsal aktuální projekt.

Hotovo má být na jaře příštího roku. Investice vyjde na 3,8 milionu korun, 95 procent uhradí dotace z IROP. „Zbytek pokryje město ze svého rozpočtu jako spoluúčast zřizovatele vzdělávací instituce,“ upřesnil.

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

Ředitel ZŠ E. Beneše Vlastimil Říha předpokládá využití více než polovinu školního roku. „Multifunkční prostor poslouží k výuce různých předmětů, ale využije ho i družina. Mohou se zde pořádat besedy a menší kulturní akce,“ sdělil. Vizí venkovní studovny se ve škole zabývali již několik let. „Přáli jsme si učebnu realizovat, ale teprve vloni se naskytl vhodný dotační titul,“ prozradil.