„Na čtvrtek jsme od devíti hodin pozvali všechny bývalé zaměstnance i žáky. Jenom zaměstnanců prošlo naší mateřinkou kolem stovky, sedmdesát z nich se nám podařilo kontaktovat a věříme, že na oslavu dorazí,“ uvedla zástupkyně ředitelky Hana Vacková. Hlavní program pro veřejnost pak připravili od 16.30 hodin.

„Děti nacvičily hudební vystoupení, jímž přivítají bývalé zaměstnance i městské radní,“ upřesnila Hana Vacková. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na výstavu mapující historii školky. V březnu ji pak organizátoři přemístí do městské knihovny, kde zůstane k vidění zhruba měsíc.

V roce 1968 byla školka slavnostně otevřena jako Závodní mateřská školka a jesle národního podniku Lada Soběslav.
Tehdy trojtřídní mateřská škola byla ihned po otevření naplněna počtem 90 dětí, rozdělených do tříd podle věku od tří do šesti let, do jeslí v průběhu roku bylo zapsáno 35 dětí ve věku od jednoho do tří let.

Dnes má školka šest tříd a dochází do ní 140 dětí.