Město se i přes nedostatek zdrojů financování stále snaží zachránit významnou gotickou památku hradu. Celkové náklady na obnovu jsou vyčísleny na asi 55 milionů korun. Projekt obnovy hradního paláce do budoucna počítá se zřízením polykulturního centra.
„Plánujeme zde vybudovat městskou knihovnu, infocentrum, víceúčelový sál s kavárnou, vstupní foyer včetně restaurátorských prací a objekt bude sloužit celému regionu,“ uvedl starosta Jindřich Bláha.
Hradní areál je i přes svou devastaci stále historicko architektonicky významným komplexem. Gotický portál patří mezi nejbohatší řešení, jaká se v jižních Čechách uskutečnila. „První fáze záchrany proběhla zastřešením severního traktu včetně Hlásky a základním statickým zabezpečením objektu. Vloni byl zastřešen jižní trakt hradu nákladem téměř dva a půl milionu korun. Dotace ministerstva kultury zde činila necelých devět set tisíc korun,“ nastínila architektka Dagmar Buzu z MÚ Soběslav. Tyto zdroje ovšem nestačí a město zatím bezúspěšně hledá jiné formy financování.
Součástí dubnové schůze rady města bylo vyhodnocení výběrového řízení na akci Hrad Soběslav. Vítězem se stala firma Spilka a Říha, která za cenu 4 414 089 korun provede statické zajištění objektu a stropní konstrukce. „Konstrukce budou nosnou částí pro umístění „skleněného kontejneru“ knihovny,“ dodala Buzu.
„Hradní areál jako informační, kulturní a vzdělávací centrum bude sloužit jak obyvatelům tak i návštěvníkům soběslavského regionu. Rekonstrukce objektu bude mít kladný dopad na architektonickou hodnotu města, zvýšení atraktivity z hlediska návštěvnosti turistů, zlepšení služeb v oblasti kultury a cestovního ruchu, nárůst pracovních míst a v neposlední řadě zvýšení podvědomí občanů,“ uvádí zpráva soběslavské radnice.