Půjčky se týkají stavebních úprav, například půdních vestaveb, vybudování koupelny a WC, zrušení septiku nebo výměny střechy, a to do výše až 80 tisíc korun. Žádosti pro veřejnost jsou k dispozici na městském úřadě v Soběslavi, číslo dveří 304.