Po jednání zastupitelstva je rozhodnuto o názvu dvou nových komunikací v městské části Soběslav III. Ulice, které vznikly v souvislosti s novou zástavbou rodinných domů v lokalitě za sídlištěm Zvíkov, ponesou názvy Slunečná a V Paloucích.

První z nich se zrodil z ankety, kterou město oslovilo majitele pozemků v dané lokalitě. Právě označení Slunečná se nakonec na stole objevilo nejčastěji. U druhého názvu V Paloucích se město přiklonilo k dlouhodobě zažitému a používanému názvu lokality. Celkem se v anketě objevily tři desítky návrhů.

Jak zdůraznil místostarosta Soběslavi Vladimír Drachovský, oba nové názvy korespondují se zásadami, kterými se názvosloví ulic řídí. „Preferujeme názvy, které se vztahují k obecným věcem, a ne ke jménům. Například k přírodě, což je i tento případ,“ poznamenal.