Petr Cícha na rozdíl od starosty Martina Doležala totiž nevidí žádné pochybení v naplňování nájemní smlouvy z roku 2009, jež mu upravuje užívání městského pozemku. Sporem se stala před dvěma lety vybudovaná předzahrádka před vstupem do baru haly. Soudní líčení již začalo, strany mají za sebou první kolo.

„Navrhli jsme mimosoudní řešení a shodli se na některých modifikacích smlouvy, ale pan Cícha nakonec řekl, že už v něm nemá zájem pokračovat. Vyhovuje mu současný neupravený vztah, jenomže pro město jako veřejnoprávní korporaci to není komfortní stav. My potřebujeme mít vztahy jasné,“ vysvětluje starosta názor žalobce, jenž tvrdí, že užívání pozemku pro předzahrádku, kterou navíc s barem provozoval podnájemce, už je nad rámec uzavřené smlouvy.

Petr Cícha mluví spíš než o neochotě o diametrálně rozdílných představách. Jeho strana se opírá o dvě studie pro projekt, které předcházely stavebnímu povolení a obě dle usnesení radních z doby Bedřicha Beneše se musely stát součástí nájemní smlouvy. Na obou je předzahrádka zakreslená, byť pokaždé v jiné podobě. „To je z důvodu, že jsme museli z požadavku Povodí Vltavy komplet celou stavbu posunout asi o šest metrů dál od potoka, proto vznikly dva projekty a dvě podoby předzahrádky. Ale i s touto změnou radní souhlasili a já dle toho postavil a taky zkolaudoval,“ nechápe, proč po osmi letech už nemá platit, co tehdy platilo. Nakonec je rád, že soud do jejich dvou výkladů vnese přesné kontury. Ve hře 40 čtverečních metrů a tisíce za právníky. Podle našich informací si město na spor najalo advokátní kancelář a Petra Cíchu zastupuje právník, který tehdy tvořil předmětnou nájemní smlouvu.

Předzahrádka ale není tím jediným, v čem se jejich pohledy rozcházejí. Starosta by také rád přesně definoval budoucí převod haly do majetku města. „Toto právo města bychom chtěli posílit, protože nyní k němu existuje pouze nájemní smlouva. Ovšem, když jsme navrhli metodu, jak to udělat, druhá strana nesouhlasila a jinou variantu už nenavrhla,“ upřesnil Martin Doležal. Radnice se pozastavuje i nad skutečností, že Petr Cícha v hale vybudoval tělocvičnu, bar a také například místnost pro masáže, o nichž se v nájemní smlouvě nemluví. Zatímco politici je nevnímají jako „zázemí pro hráče“, sportovci je své hale berou jako přirozenou součást každého moderního sportovního zařízení. Starosta nicméně zmínil, že neusilují o jejich zrušení, nýbrž jen o specifikaci do předmětu nájmu.

Taková konkretizace by ale byla pro provozovatele haly svazující. „Za pět let může nastat situace, že zrušíme masáže, ale už místo nich nebude moci udělat nic jiného, protože to nebude ve smlouvě. V tomto případě si myslím, že obecní charakter vyhovuje lépe,“ oponuje Petr Cícha, jenž se domnívá, že více než o masáže jde o parkoviště u haly. Původně toto místo z boku haly chtěl využít pro venkovní kurty, ale tiše toleruje, že o ně přišel a na jejich místě parkují auta návštěvníků koupaliště. „Chtěli jsme mít s městem dobré vztahy, tak jsme se jich vzdali. Jen jsme navrhli, abychom pronajatý pozemek dostali o dalších deset let navíc. To ale zamítli, nicméně parkoviště tam zůstalo. Teď si připadám jako blb, který městu postaví halu, a využívají ji přece zdejší lidi a děti, a ještě do něj kopou,“ dodává jž se smíchem.

Smlouva z roku 2009 zní na pronájem pozemku na dobu 40 let za jednu korunu ročně. Po uplynutí stanovených let přejde hala do majetku města. Již tehdy takový „nestandardní“ obchod Martin Doležal kritizoval:  „…Že rada vše činí bez předchozího vyjádření se občanů k záměrům města v této lokalitě, bez výběrového řízení na zpracování studie k řešení dané lokality či bez ohledu na skutečné priority města (domov pro seniory, koupaliště) už nikoho nepřekvapuje. Zarážející v dané věci však je přímá podpora jednoho subjektu, který zde, bez výběrového řízení, de facto zadarmo, za nečinnosti či nevědomosti převážné většiny občanů města, může realizovat svůj podnikatelský záměr," vyjádřil se před lety na serveru Sezimovo Ústí online.