Je chladné pozdní ráno na počátku března 1420. Slunce ještě nemá sílu včas roztrhat chuchvalce mlhy. Rukojeti zbraní studí v dlaních. Muži jsou ale za mlhu rádi. Skryjí se v ní, než projdou k hradnímu příkopu. Na hradě zůstala jen hrstka zbrojnošů. Naštěstí! Muži pod hradem nejsou vojáci. Jsou měšťané z blízkého Sezimova Ústí. Do boje je vede víra a naděje. Jsou to husité!

DOBYTÍ HRADIŠTĚ

Mohlo to vypadat právě takhle. Před 600 léty dobyli kališníci z nedalekého Sezimova Ústí Hradiště a začali zde budovat město spravedlivých. Dějiny Tábora včetně jeho založení husity představuje nová expozice v Bechyňské bráně. Její otevření se plánuje v souladu s nařízeními vlády a s předpokládaným zmírněním epidemiologických opatření na začátek léta. Slavnost, která měla původní otevření odstartovat, se přesouvá z dubna na 24. října.

Podrobnosti přiblížil ředitel Husitského muzea a zároveň hlavní kurátor nové expozice Jakub Smrčka. „Nová expozice představí nejen světoznámý fenomén husitské pevnosti Hradiště hory Tábor, ale i neméně zajímavý příběh prvního založení města, dávné osídlení či naopak rozvoj v raném novověku. Projekt byl uskutečněn v prostoru národní kulturní památky Bechyňská brána a ve věži Kotnov za výrazné podpory města Tábora, které velkým dílem využilo evropské zdroje,“ uvedl ředitel Husitského muzea.

ZAJÍMAVÉ EXPONÁTY

Nová expozice je věnována dějinám Tábora, a to od pravěku až po třicetiletou válku. Na návštěvníky čekají zajímavé exponáty se sbírek Husitského muzea, modely, dioramata, kiosky s digitálním obsahem, ale také část Táborského pokladu, který měl do roku 2017 své místo ve sladovně bývalého pivovaru.

Další obsah expozice přiblížily sestry Lenka a Jitka Vandrovcovy, které spolupracovaly na celém scénáři společně s dalšími kolegy z historického a archeologického oddělení muzea. „Každý, kdo bude stoupat Bechyňskou bránou, bude postupovat dějinami táborské ostrožny od nejstarších dob směrem k přítomnosti. Dokladem pravěkého osídlení je například slavný keltský kančík, dobu Přemyslovského Hradiště pak připomene model hradu. Přerod husitské obce spravedlivých v královské město se prolne ve vyšších patrech, kde si každý bude moci osahat model měšťanského domu. Výstup na Kotnov připomene původní účel věže jako obranného prvku města. Pomyslnou třešničkou na dortu bude úchvatný výhled z věže, která je nově osazena panoramatickými destičkami,“ shrnuly součásti výstavy, na které se mohou lidé těšit.

PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ MĚSTA

Program říjnové slavnosti bude reflektovat události spojené se založením města husity z nedalekého Sezimova Ústí, kteří se před pokořením hradeb museli utkat s posádkou přemyslovského hradu. Akce Dobytí Hradiště si klade za cíl rozšířit nabídku kulturně vzdělávacích akcí na Táborsku a oživit program, který připomíná 600. výročí založení města.

Objekt národní kulturní památky Bechyňská brána a věž Kotnov navazuje historicky na městské opevnění a areál táborského hradu. Válcová hradní věž je nejstarší viditelnou stavební památkou města a upomíná na dobu krále Přemysla Otakara II. i na pozdější fáze vývoje. Bechyňská brána byla založena v době husitské. Oba objekty jsou dnes stavebně propojeny a představují již dvě staletí ikonický symbol Tábora. Sama tato stavební památka ke tedy jedním z exponátů nové dějepisné expozice.