Všichni přítomní s návrhem souhlasili, a proto se tento den vepsal do dějin a vznikl v obci sbor dobrovolných hasičů. Při svém založení měl třináct činných a devětadvacet přispívajících členů. Tehdy používali čtyřkolovou stříkačku. Roku 1930 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy B. Máry z Tábora za třicet pět tisíc korun a tři sta metrů hadic za šest tisíc korun.

Obstarávali kulturu

Sbor se podílel na kulturní činnosti obce již před druhou světovou válkou. Pořádali pravidelné hasičské plesy, ochotnickou činnost a zorganizovali i pěvecký spolek.

Roku 1972 hasiči obdrželi novou motorovou stříkačku s příslušenstvím se závěsem za motorové vozidlo. Činnost sboru se tímto strojem oživila. Slapští hasiči opravili požární zbrojnici, dokončili stavbu požární nádrže nebo sušáku na hadice. Sbor měl v této době dvaatřicet členů.

V červnu roku 1975 se konala soutěž hasičských sborů ve Slapech. Síly mezi sebou změřilo hned devět sborů z okolí, ale jako nejzdatnější se ukázali právě domácí hasiči ze Slap, vítězství patřilo jim.

Roku 1987 založili družstvo žen. Dámy podávaly nejen skvělé výkony na soutěžích, ale jak je jim vlastní, měly i významný podíl na pořádání kulturních akcí.

Na přelomu tisíciletí se ve Slapech za spolupráce místních hasičů obnovilo pravidelné konání masopustu, dětských karnevalů, dětských dnů, stavění májek nebo tradičních poutí. Jednou z největších zábav nejen pro hasiče byla soutěž s názvem Slapský bahňák, kde si mohli všichni například zkusit projet na kole po stezce vystavěné z uzoučkých prken nad hasičskou nádrží.

V roce 2009 bylo potřeba pořídit pro jednotku silnější stříkačku, ale trápil je nedostatek finančních prostředků. Na novou nebylo, tudíž se pořídila stříkačka starší. Mladí hasiči odpracovali na úpravě stříkačky spoustu hodin. Ale jejich úsilí nepřišlo vniveč. S upravenou stříkačkou jezdili po soutěžích a dařilo se jim. Historický úspěch v požárním sportu zažil sbor na soutěži v Lomu v roce 2010. V obou kategoriích dospělých obsadili první místo.

Sté výročí založení v roce 2011 hasiči oslavili se vší parádou, pořídili si totiž novou stříkačkou. Účastnili se s ní i soutěže O putovní pohár města Bechyně, který si úspěšně i s vítězstvím odvezli domů.

Sbor byl povolán k ohni napříč stoletím několikrát. Z kroniky víme, že v říjnu 1914 hořely dvě chalupy ve Slapech. Velký požár vypukl v obci i v srpnu 1919, kdy zůstalo tehdy bez přístřeší jedenáct rodin. Pomáhalo tenkrát celkem deset z okolí.

Roku 1923 oheň zničil vepřinec ve Lhotce. Roku 1930 zápolila s ohněm stodola, pomoct hasičům ze Slap při hašení přijela i jednotka z Horek. Roku 1957 slapští hasiči dostávají pod kontrolu požár v Hnojné Lhotce, který zničil chlév a stodolu.

Roku 1995 hasiči zasahují u požáru stohu slámy u Lhotky. Dohlíželi tehdy na stoh celou noc. Další zásah tohoto roku byla kůlna u kravína, kde opět dozorovali do druhého dne.

Z vybraných členů je v roce 2003 vytvořena zásahová jednotka. V roce 2005 spolupracovali s profesionálním sborem při požáru ve firmě Kavas.

Shání peníze

Hasiči ze Slap ale nebojují pouze s živlem, bojují s penězi. „Protože naši kluci hodně trénují, potřebujeme na každou sezonu nové hadice a další vybavení. To stojí padesát až sto tisíc korun. Takovou částku není zrovna jednoduché sehnat. Nejsme výdělečně činní. Jsme odkázáni jen na to, co dostaneme od obce, případně hasičského záchranného sboru či od soukromých sponzorů. Převážnou část nákladů si musíme platit sami," říká Milan Jírovec, velitel dobrovolných hasičů ze Slap.

V dnešní době mají devadesát členů. „Největší radost mám z dětí. Máme patnáct dětí, které se účastní tradiční dětské celorepublikové soutěže Plamen, ve které bojovalo v poslední době kolem 63 družstev. Naši kluci se dostali na nejvyšší příčky v Táborské hasičské lize, což je soutěž dospělých v hasičském sportu. Jsem rád, že jim to jde," uzavírá s hrdostí velitel Milan Jírovec.