Dětem ze sociálně slabých rodin, převážně matek samoživitelek, se snaží již několik let pomáhat společnost, kterou založili manželé Tykačovi.

Za prvních deset měsíců letošního roku uhradili školní obědy v hodnotě 25 milionů necelým šesti tisícovkám dětí.
Patří mezi ně i dvacítka dětí na Táborsku, kde se do projektu zapojilo celkem pět základních škol. Patří mezi ně i ZŠ Zborovská, kde obědy dětem zdarma poskytují již druhým rokem.

„Dětem to rozhodně prospělo. Určitě by se našlo i více potřebných, ti však leckdy nechtějí o pomoc žádat,“ vysvětlil ředitel Petr Vašíček. Na ZŠ Zborovská v současnosti tuto pomoc využívají čtyři děti.

O nabídce společnosti Women for women se na ZŠ Zborovská dozvěděli před dvěma lety prostřednictvím propagačního letáku.
„Následně jsme tuto nabídku zveřejnili a rodiče, kteří měli zájem se do projektu zapojit, nás poté oslovili,“ vysvětlil Petr Vašíček.
Po doložení, že pobírají dávky hmotné nouze, pak byli do projektu zařazeni.

ZÁTĚŽ PRO ROZPOČET

Důvody, proč s projektem začali, vysvětlila mluvčí společnosti Jana Skopová.
„Stravování ve školních jídelnách představuje značnou zátěž pro rodinný rozpočet a často se stává, že nejchudší rodiny neposílají své děti na obědy z finančních důvodů. Proto aktivně spolupracujeme s řediteli škol na jejich vyhledávání,“ upřesnila Jana Skopová. S každou základní školou vyřeší žádost individuálně, děti pak mají uhrazeny obědy až do konce školního roku.

Za rok 2017 jen na Táborsku takto zaplatili obědy v hodnotě necelých 25 tisíc, pro rok 2018 jsou předběžně schváleny obědy za dvojnásobek.

ZÁJEM RODIČŮ ROSTE

V ZŠ Husova jsou do projektu zapojeni dokonce už třetím rokem. O nabídce se dozvěděli prostřednictvím mailu. Jak uvedl ředitel Petr Zamrzla, zájem o bezplatné školní obědy roste.

„Zrovna minulý týden jsem byl na radě města žádat o schválení daru,“ sdělil. Rada města totiž jako zřizovatel školy musí poskytnutí daru odsouhlasit. Příjemcem jsou přímo jednotlivé základní školy, případně školní jídelny.

Rozšíření úhrady obědů také pro děti z posledních ročníků mateřských škol společnost Woman for woman zatím nechystá.
„Bylo to tématem jednání, ale úhrady obědů ve školkách jsou natolik odlišnou a specifickou záležitostí, že jsme k nim nepřistoupili. Naší cílovou skupinou tak zůstávají nadále žáci základních škol,“ uzavřela Jana Skopová.