Místní mateřská školka už dlouhá léta ležela v obci ladem. Proto se radní rozhodli ji rekonstruovat a začít znovu provozovat. Dnes je z ní komunitní centrum a podle starostky Zdeňky Mrázkové významně přispívá k oživení společenského života v obci.

„Centrum je v průběhu roku využíváno všemi obecními sdruženími i soukromými osobami. Pravidelně se tu každý pátek schází místní ženy k rehabilitačnímu cvičení pod vedením zdravotní sestry paní Votápkové. Občané tu oslavují narozeniny, narození dítěte i svatby. Různá sdružení tu zase pořádají výroční schůze," vyjmenovala bohaté kuturní aktivity starostka obce Zdeňka Mrázková.

Také zahrada u centra bývá hojně využívána, zejména ke sportovním akcím. „Pořádáme tu například turnaje v malé kopané. Každoročně tu zahajujeme prázdniny dětským dnem a v závěru prázdnin se zase loučíme s létem," dodává Zdeňka Mrázková.

V centru je instalovaná také expozice, jež informuje o akcích, které se v obci pořádají. Fotografie ze zmíněných akcí jsou v centru vystaveny společně s těmi, které zachycují začátky výstavby školky a její dvacetiletý provoz .

Na rekonstrukci centra bohatě přispěla dotace od MAS Krajina srdce ve výši 232 tisíc korun. Zbylých 80 tisíc doplatila obec ze svého rozpočtu.

„V rámci rekonstrukce došlo i k výměně oken a dveří, byla vybavena kuchyň, pořízena nová televize a rádio. Investovalo se také do nového venkovního posezení," dodává Zdeňka Mrázková.

Opravy se dotkly i zahrady u centra, na níž byly nově vysázeny stromy a okrasné keře. „Také jsme tu nainstalovali dřevěné plastiky vytvořené v rámci projektu MAS Krajina srdce „Z pohádky do pohádky," vypráví starostka.

Autor: Kateřina Šímová