Školka není místem pro krátkodobé umístění potomka. O tom, že si zařízení nelze ani v průběhu prázdnin zvolit dle potřeby rodiny, se v těchto dnech přesvědčila maminka z Chýnova.
Mladá žena, která chtěla zůstat v anonymitě, potřebovala umístit svého potomka na dva týdny mimo domovskou školku. Konkrétně do Tábora. Její snažení však nedopadlo podle představ. „Dokonce jsme na jedné táborské školce dostala informaci, že ředitelky školek jsou domluvené, že nebudou přijímat děti z jiných obcí,“ řekla Deníku.
Zřejmě nebude jediná, která by v době prázdnin potřebovala využít služby jiné, než domovské mateřské školy.
Zjistili jsme, že platí obecné pravidlo: pokud školka v Táboře má volnou kapacitu, může přijmout dítě odjinud. Potom se ovšem musí „domovská“ i „hostující“ obec dohodnout na finančním vypořádání. V letních měsících nebývají v provozu všechny školky, ale pouze několik dle stanoveného rozpisu. Službu konající zařízení je potom dostupné dětem ze všech částí města.
„Město Tábor prioritně myslí na své občany a na děti ve svém spádovém území. V okamžiku, kdy ve školce není volné místo, tak je možné, že ředitelka dítě z jiného města odmítne. Je na zřizovateli školky, v níž je dítě přihlášeno, aby zajistil docházku. Pokud například v Chýnově během léta školka funguje, tak rodiče mají možnost umístit dítě v místě bydliště a Chýnov se na nás ani neobrací s žádostí o spolupráci,“ vysvětlila Markéta Brtnová z táborského odboru školství. Dodala, že zajistit, aby školka fungovala, nepředstavuje pouze platové náklady, ale i náklady na energie nebo třeba na pojištění. Rodiče musejí počítat s tím, že pokud se obrátí na jiné zařízení, záleží na kapacitě školky, zda dítě bude ochotno přijmout.
Podle Brtnové musí rodič zároveň počítat s tím, že školka bude pro ně nákladnější, protože do poplatků se zahrne i adekvátní náhrada za provoz vybraného zařízení.