Vlastní objevování poznatků samotným dítětem je klíčovým principem výchovně vzdělávací činnosti montessori pedagogiky. Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte. Tyto fáze trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. A to je velká škoda. Člověk se nikdy jisté věci tak jednoduše nenaučí, jako v odpovídající citlivé fázi. Děti jsou přirozeně vedeny k maximální koncentraci na určitou práci. Pokud je dítě zaujato pomůckou, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.

V Pampelišce je připravené prostředí ještě pro devět dalších dětí, které mohou naplnit ještě jednu třídu.

Termín připravené prostředí vystihuje prostředí, které dítě motivuje a láká k učení. Je uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.

Třídy mají malý počet dětí, a proto zde mohou být děti již od dvou let věku. Jsou vybaveny montessori pomůckami, díky kterým děti zapojí při učení všechny své smysly, samy vše objevují, poznávají svět v postupných krocích. Tím vznikne prožitek, který se již nesmaže.

Každá pomůcka rozvíjí jednu vlastnost a má v sobě zabudovanou kontrolu, aby dítě samo objevilo případnou chybu bez potřeby dospělého. Jsou to nádherné a kvalitně vyrobené předměty s přesnou metodikou svého využití a nácvikem zacházení. Doslova vyzývají ke hře. Po jejich předvedení učitelem si je děti samy mohou půjčit a hrát si s nimi místo panenek a autíček. Je překvapující, že je daleko více baví a daleko déle u nich vydrží. Osvojené dovednosti z jejich používání využijí v praktickém životě v řadě situací.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, starají se o sebe a své okolí. Učí se samostatně jíst, oblékat, zavazovat tkaničky a zapínat knoflíky, prostírají stůl, pečují o květiny. Mnohem důležitější je však získávání senzorických zkušeností – hmatových, vizuálních a zvukových. Rodiče i děti jsou uchváceni hrou s materiálem.

Při cvičení přesýpání a přelévání pracují děti nejdříve se sypkým materiálem, jako jsou různá semínka, hrách, čočka nebo rýže, později přelévají vodu. Přelévání se zpočátku provádí v průhledných skleněných nádobách, aby dítě vidělo, že se jedna skutečně vyprázdní a druhá naplní. Jedná se o vědomé a záměrné přelévání a má jinou podstatu než experimentování s vodou. Dítě si vyzkouší zacházet s objemy vody, rozlévá ji do různých nádob, plní je pomocí pipety nebo trychtýře. Později pracuje i s nádobami z neprůhledných materiálů. Při těchto cvičeních se u dítěte rozvíjí koncentrace, výdrž, přesnost, pořádek, schopnost řídit sama sebe. Jsou to jiné hračky než v běžné školce.

Pomoc sponzora

Společnost, do které naše děti vyrůstají, bude potřebovat samostatné a sebevědomé osobnosti, připravené k celoživotnímu učení s dodržováním určitých nesvazujících pravidel. Vychovat takové lidi je cílem každé školy, ale pedagogika montessori má k této metě nejblíže.

To inspirovalo majitele malšické firmy Briklis, kteří nesmírně obdivují tento typ výchovy, k pomoci a sponzorství této školky na Starém Městě v Táboře. „Pokud se firmě obchodně daří, je správné a potřebné se finančně podílet na obecně prospěšných věcech, které by bez sponzorství často nemohly vůbec existovat," zdůvodnil ředitel firmy Miroslav Šmejkal. Proto Briklis sponzoruje řadu společenských, kulturních a sportovních aktivit. Kromě Pampelišky také táborskou společnost Cheiron T a některé sportovní kluby pro děti do 15 let. Za tuto činnost Briklis získal titul Odpovědná firma Jihočeského kraje roku 2015.

„Jsme rádi, že existují tak milí lidé jako jsou manželé Šmejkalovi z firmy Briklis, kteří vidí hloubku a smysl v montessori pedagogice nejen pro nynější rozvoj osobnosti dítěte, ale i s výhledem na jeho budoucí individualitu. Nesmírně si vážíme jejich podpory, pomoci a laskavosti, s jakou k naší školce přistupují a velice si ceníme zájmu, který nám od počátku projevují. Za veškerou jejich péči a ochotu, již nám dávají, jim patří naše velké díky," uvedla k podpoře sponzora Alexandra Partlová.

Děti vstřebávají krásu už v útlém věku. Ani později jim pak nebude lhostejné, jak jejich prostředí vypadá a budou ho chtít samy aktivně transformovat. V Pampelišce se snaží krásu mít a naučit děti ji vnímat, o čemž se můžete přesvědčit návštěvou školky na náměstí Mikuláše z Husi.

Zrozena v Itálii:
Montessori pedagogika sice vznikla před sto lety, ale je stále aktuální. Italská lékařka Maria Montessori se začala ihned po studiu zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění – dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost a zkušenost – nikoli proto, že ho to dospělí učí. Vytvořila ucelený vzdělávací systém, který respektuje zákony života a zákonitosti dětského vývoje. Je využíván v prestižních vzdělávacích zařízeních pro děti na celém světě. Pedagogika montessori podporuje rozvoj vrozených duševních schopností dětí a všestranný rozvoj duševního potenciálu.

Slova, která potěší:
Vážená paní Partlová,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Váš přístup k Martínkovi a za to, že mu mohu pomáhat získávat dostatečnou jistotu a sebedůvěru při zařazování do kolektivu. Za dobu, kdy navštěvujeme Vaši školku, je na něm vidět v tomto směru velký pokrok, a přestože je pro něj stále ještě důležitý pocit, že jsem na blízku, je vidět, že se pomalými krůčky vše ubírá k lepšímu a Martínek se pomalu stává jistějším. Věřím, že díky tomuto nenásilnému pomalému uvykání získává stabilitu, kterou by jinak získával velmi těžko. Děkuji i za možnost chodit do Montessori klubu, Martínek se do klubu vždy těší a pro mě je příjemné vidět, jak je z nových aktivit nadšený. Chtěla bych touto cestou poděkovat i všem učitelkám ve školce, které děti trpělivě vedou, především pak paní Elišce, která má velmi pěkný přístup k dětem a Martínek si ji velmi oblíbil. Jsem moc ráda, že Vaše školka funguje právě v Táboře, kde ji můžeme navštěvovat. Děláte opravdu dobrou práci. Děkuji a přeji, ať se Vám daří. (z korespondence od rodičů)

Autor: Jana Šmejkalová