Tak se totiž jmenoval projekt, který vedení školy připravilo k výročí sametové revoluce. Úměrně věku dětí s nimi třídní učitelé rozebírali, co se tehdy v Praze vlastně stalo, pouštěli videa, vyprávěli vzpomínky, hráli hry. „Do projektu jsme zapojili i děti z prvního stupně. 17. listopad bereme jako událost, se kterou by se měli seznámit i ti nejmenší,“ řekla ředitelka Marcela Vosátková.

Na druhém stupni děti slyšely Modlitbu pro Martu v podání Marty Kubišové, zhlédly videa o životě v osmdesátých letech, popovídaly o změnách, které nastaly ve společnosti. Vyprávěly si o Janu Palachovi. To vše doplnily hrátky s češtinou i matematikou – spočítaly například obvod a obsah československé vlajky, hledaly přídavná jména, slovesa, která revoluci vystihovala. Zpestření online výuky si všichni užili.

Martina Havlůjová