Watercolour, ink, glue or coloured pencil. Není problém. Děti z deváté třídy ze Základní školy Bernarda Bolzana vědí, že si mají připravit vodovky, inkoust, lepidlo a pastelku. Škola zavedla angličtinu i do výtvarné výchovy.

Ze zkušeností jiných škol vypozorovali, že aplikace cizího jazyka do obyčejných předmětů se jim velice dobře osvědčila. Padlo proto rozhodnutí, že tuto metodu zavedou i ve své škole.

Výtvarná výchova v angličtině je součástí projektu Bolzanova kreativní škola, která je financována ze strukturálního fondu Evropské unie. Jde o jednu z klíčových aktivit operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inspirace ze severu
Podle ředitele školy Zdeňka Trsky zavedli do výuky ještě ne zcela standardní metodu. „Tento projekt byl schválen na začátku roku, aby pak od září mohlo začít pilotní ověřování v deváté třídě,“ přiblížil Trska start a dodal, že v České republice jde o velmi nestandardní metodu tak zvaného team teachingu, kdy dva kantoři vedou jednu lekci společně, ale každý se věnuje určité problematice, čímž zajistí individuálnější přístup k žákovi.

Takový způsob vyučování je běžný ve skandinávských zemích. V Táboře jde o týmovou práci učitelky Zory Uhlířové, jejíž aprobace angličtina a výtvarná výchova ji přímo předurčila pro tuto činnost, a amerického lektora Grega Strocka. Ten v hodině prochází třídou a diskutuje se žáky nejen o výtvarné výchově, ale i o běžných starostech dospívajících.

„Docela zajímavou zpětnou vazbou pro nás třeba bylo zjištění, že jeden náš žák, fotbalista, si přeobjednal prohlídku lékaře, aby mu neutekla právě tato hodina,“ dodává s uspokojením Trska.

Lektor kamarád
„Je škoda, že je dneska náš lektor nemocný, s ním je hodina super. On si s námi sedne a povídáme si při práci,“ chválí nový způsob Nikola Voštová. I spolužákům se líbí, že jsou nuceni lovit slovíčka. Když spolupracují, snaží se používat co nejvíc angličtinu. Ale pokud si na konkrétní výraz nevzpomenou, vyjádří se jednoduše česky. Není to žádný problém, protože Strock umí i trochu česky, takže si společně rozumí.
Předmět má zatím takový úspěch, že pokud si ho udrží i do budoucna, škola uvažuje o prosazení cizího jazyka i do jiných předmětů, a to zejména na druhém stupni.

„Já jsem z toho měla hrozný strach, pročítala jsem si spousty materiálů a bála se, aby jedinci se slabší angličtinou nebyli úplně mimo, ale mé obavy se ukázaly zcela zbytečné. Děti se s Gregem krásně sžily a nikdo nemá problém,“ uzavírá učitelka Uhlířová.

ZUZANA KVÍTKOVÁ